Skip to main content
Please wait...

Premijer Forto i ministrica Nikolić: Jačamo kapacitete da Sarajevo postane još primamljivije mjesto za mlade ljude, a akademska zajednica počne preuzimati ulogu u velikim projektima

Na zvaničnoj web stranici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo sutra će biti objavljen javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih /umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Kako su naveli premijer Edin Forto i resorna ministrica Aleksandra Nikolić, fokus je na jačanju nauke, kao i sinergije između javne uprave, nauke i privrede u cilju unapređenja kvaliteta života.

“Ministarstvo će dodijeliti četiri miliona KM iz Budžeta za razvoj naučnoistraživačke infrastrukture i projekte, što je rekordan iznos sredstava koji je izdvojen do sada za te svrhe. Vlada KS je time potvrdila svoje opredjeljenje za porast ulaganja u ovaj sektor, a koje smo najavili još 2019. godine. Sve prethodne Vlade su, uglavnom, za ovu namjenu izdvajale oko 500.000 KM, što nije bilo u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkim djelatnostima”, istakao je premijer Forto.

Naglasio je da je veoma važno ulagati što veća sredstva u istraživanje i razvoj, jer se to višestruko vraća kroz ekonomsku aktivnost.

“Ovo nije davanje novca bilo kakvim projektima, odnosno fakultetima ili institucijama, nego je ulaganje u znanje i našu budućnost. Preko inovacija, razvoja, stvaraju se visokoplaćena radna mjesta sa velikom koncentracijom znanja na jednom mjestu”, naglasio je.

Iz programa podrške, izdvojio je i projekt “Modul memorije opkoljenog Sarajeva” namijenjen istraživanju opsade Sarajeva.

“Želimo da se o opsadi Sarajeva prestane govoriti isključivo ceremonijalno i da je takoreći prenesemo u naučni sektor gdje će joj se sistemski posvetiti naša akademska zajednica”, naveo je između ostalog premijer.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić kazala je da Vlada KS kroz izdvajanja za nauku pokazuje svoje opredjeljenje ka društvenom razvoju, ulaganju u budućnost i unapređenje kvaliteta života ovdje.

Navela je da će sredstva od četiri miliona KM biti raspoređena kroz dva programa.

“Kroz prvi program jačamo ekosistem nauke, istraživanja i inovacija. To je zahtjevan proces, jer naša je namjera da razvijamo mrežu institucija i ljudi, projekata koji su već započeti, kao i inicijativa i pokreta koji potiču nauku, inovacije i istraživanje. Taj program obuhvata jačanje i razvoj ljudskih resursa, administrativnih i istraživačkih kapaciteta, unapređenje međunarodne saradnje i umrežavanja, kao i jačanje sinergije između javne uprave, nauke i privrede kroz promoviranje novih pristupa u istraživanju i inovacijama”, navela je ministrica.

Dio ovog programa je i projekt “Modul memorije opkoljenog Sarajeva” a čija je svrha, po riječima ministrice, njegovati kulturu sjećanja i omogućiti istraživanja. Cilj je, kako je kazala, sakupiti sve artefakte i učiniti ih dostupnim svima koji žele istraživati opsadu Sarajeva i agresiju na Bosnu i Hercegovinu.

“Svrha drugog programa je sufinansiranje projekata koji su već započeti i pomoć njihovoj realizaciji. Ove godine imamo i dio programa koji se odnosi na internacionalizaciju, a to znači pomoć izdavanju knjiga, publikacija, indeksiranju naših domaćih časopisa koji trebaju biti dostupni u svijetu, plaćanje različitih članarina da budemo dio evropske i svjetske akedemske zajednice, kao i poticaj stvaranja studijskih programa, cikličnog i necikličnog obrazovanja na stranim jezicima. Jačamo kapacitete i pokušavamo da raširimo ideju i želju da Sarajevo postane još primamljivije mjesto za mlade ljude, a da akademska zajednica i istraživački instituti počnu preuzimati ulogu u velikim projektima u Kantonu”, naglasila je ministrica Nikolić.

Najavila je i podršku pojedincima istraživačima kroz ovaj program, a u fokusu će, između ostalog, biti i inovacije u domenu ekologije, jačanje kapaciteta za apliciranje na istraživačke EU fondove...

Javni poziv će biti otvoren 30 dana.

Slika