Skip to main content
Please wait...

Potpisani ugovori: Kanton Sarajevo sa 4.250.000 KM sufinansira 452 naučnoistraživačka projekta

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo upriličilo je danas potpisivanje ugovora za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu.

Ugovore su potpisali resorni ministar Pavle Krstić i predstavnici projekata i programa za koje su odobrena sredstava iz budžeta, po osnovu javnog poziva koji je bio raspisan.

Premijer KS Nihad Uk istakao je da je u ovogodišnjem Budžetu izdvojen rekordan iznos sredstava za naučnoistraživačku djelatnost, u iznosu od 4.250.000 KM, a u skladu s principima Vlade KS, intencija je da se kontinuirano povećavaju budžetska sredstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije.

“Zadovoljstvo je da imamo posebnu stavku za  sufinansiranje naučnoistraživačkih radova za mlade, za čije projekte smo ove godine izdvojili 250.000 KM dodatnih sredstava. Četiri miliona KM su za starije, afirmisane pripadnike akademske zajednice. Obećavam da ćemo raditi na uvećanju ovih sredstava, ali i kriterijima i načinu raspodjele sredstava za podršku ovoj djelatnosti u saradnji sa akademskom zajednicom od koje očekujemo najbolje sugestije. Želja nam je da iz vaših naučnoistraživačkih projekata naše društvo  ‘izvuče’ najvviše”, istakao je ovom prilikom premijer Uk.

Ministar Krstić je naglasio da će odobrena sredstva iz budžeta biti raspoređena za ukupno 452 projekta.

Posebno je istakao sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata za mlade naučnike, kao i tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije na Univerzitetu u Sarajevu.

Biće sufinansirani projekti i programi koji su od posebnog interesa za Kanton Sarajevo, te uvođenje programa/modula/cikličnih i necikličnih programa na stranim jezicima/digitalni portali, inovativni materijali koji promovišu dostignuća BiH u nauci i umjetnosti (internacionalizacija bez papira, greening).

Sufinanasiranjem su, između ostalog, obuhvaćeni i troškovi objavljivanja naučnih članaka, program jačanja kapaciteta za apliciranje na istraživačke EU fondove, potom izdavanja knjiga/monografija, učešća na konferencijama, izdavanja i indeksiranja časopisa, organizacije konferencija…

“Borićemo se da budžet bude još veći za ove namjene, da značajnije podržimo našu akademsku zajednicu, istraživače i inovatore, kao i sve koji žele i smatraju da svojim znanjem, vještinama i angažmanom mogu doprinijeti napretku i jačanju nauke”, poručio je ministar Krstić, uz čestitke predstavnicima projekata koji su podržani iz Budžeta KS za ovu godinu.

Prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu Mirza Dautbašić kazao je, između ostalog, da je zahvaljujući ovim sredstvima nabavljena i respektabilna naučnoistraživačka oprema.

Prof.dr. Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu s timom je aplicirao na projekt Kantona Sarajevo koji se veže konkretno za razvoj preduzetništva.

“Ideja je bila da razvijemo aplikaciju koja će mlade ljude učiti kako se pokreću biznis ideje. Za realizaciju takvih ideja veoma je teško doći do finansijskih sredstava i ovo što radi Vlada KS je jedna od vrlo pozitivnih priča u odnosu na sve ostale nivoe vlasti. Ovo je poprilično pojednostavljen proces, a sa druge strane vrlo je osmišljen i omogućava dovoljno sredstava. Mi hoćemo da napravimo puno toga, ali ako nemate sredstava vrlo je teško. Ovo što KS pruža je veoma korisno i nadam se da će ovakva podrška i ubuduće biti nastavljena. Naš projekt obuhvata nekoliko paketa u koje je, osim mene, uključeno još četvero kolega s Fakulteta. Mi takođe želimo na ovaj način privući i studente na master i na dodiplomski studije. Na taj način osiguravamo da i oni steknu određene vještine i znanja”,  izjavio je.

Slika