Skip to main content
Please wait...

Potpisani novi ugovori: Kanton sufinansira i troškove doktorskih disertacija, izdavanja knjiga i monografija

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i malde KS upriličilo je danas nastavak potpisivanja ugovora za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu.

Resorni ministar Pavle Krstić potpisao je ugovore o sufinansiranju troškova tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije na Univerzitetu u Sarajevu, izdavanja knjiga/monografija, sufinansiranja učešća na konferencijama, kao i troškova objavljivanja naučnih članaka, s predstavnicima projekata za koje su odobrena sredstva.

Kako je istakao ministar Krstić, ove godine izdvojena su rekordna sredstava za naučnoistraživačku djelatnost, u iznosu od 4.250.000 KM. Namjera je da se sredstva za nauku povećavaju u narednoj budžetskoj godini.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj kazao je kako ga posebno raduje da među dobitnicima sredstava ima mnogo mladih istraživača.

“Ovi projekti koje Vlada podržava jesu ozbiljan oslonac za razvoj istraživačke infrastrukture, za razvoj kapaciteta istraživačkog osoblja i njihovih referenci”, istakao je rektor Škrijelj ovom prilikom.

Dodao je da je Vlada KS, pored ostalog, izdvojila i preko 80.000 KM kako bi se nagradili najbolji istraživači UNSA.

Doc.dr. Lamija Silajdžić s Fakulteta političkih nauka, dobitnica je sredstava za projekt mladih istraživača, kao i za izradu i tehničku obradu doktorske disertacije. Sredstva koja su odobrena kroz program sufinansiranja Vlade, bit će utrošena u nabavku osnovne opreme koja će poslužiti studentima Komunikogije za izvođenje praktične nastave.

“Ova podrška nam je podstrek da što bolje radimo svoj posao, ulažemo u sebe, svoje poslovno okruženje i širu zajednicu. Moj projekt se tiče unapređenja praktične nastave studenata Komunikologije. Želja mi je da osnujemo TV studio na našem fakultetu, kako bi studenti imali priliku da tokom studija rade praktične vježbe. Veoma sam sretna za ovu podršku i nadam se da će ona rasti”, kazala je.

Mirza Hebib s Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je u okviru dodjele ovih sredstava potpisao ugovore za dva projekta. Prvi se bavi istraživanjem evropeizacije prava u BiH u kontekstu pristupanja Evropskoj Uniji koji ima za cilj istražiti fundamentalna pitanja na putu naše države u EU. On će sa svojim timom prof.dr.  Tomislavom Karlovićem sa Sveučilišta u Zagrebu i sa još dvoje studenata našeg fakulteta provoditi istraživanje u okviru kojeg će biti potrebni i boravci u inozemstvu. Njegov drugi ugovor tiče se pokrivanja dijela  troškova odbranjene doktorske disertacije u protekloj godini. Istakao je da se mladi naučnici raduju ovom pristupu Vlade i Ministarstva, te posebno pozdravljaju porast iznosa sredstava koja se proteklih godina odvajaju za ovakve namjene.

Danas je ugovor potpisala i Vesna Lazić sa sarajevskog Pravnog fakulteta. Njoj će biti sufinansirani troškovi izrade i odbrane doktorske disertacije na temu “Naknada  nematerijalne štete iz osnova osiguranja od autoodgovornosti”. Ističe da je ovaj projekt veliki podstrek mladim istraživačima kako bi se više trudili, istraživali i borili jer su svjesni da upravo najveća moć jednog društva leži u znanju.

Kanton Sarajevo je ove godine sufinansirao ukupno 452 naučnoistraživačka projekta sa 4.250.000 KM .

Slika