Skip to main content
Please wait...

Resorno kantonalno Ministarstvo poziva mlade i sve relevantne subjekte da se aktivno uključe u izradu strategije prema mladima KS za naredne četiri godine

„Strateške politike prema mladima Kantona Sarajevo“, naziv je konferencije koju je danas organizovalo Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

Ovaj događaj je upriličen u procesu izrade strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2024-2028. godina, a koju Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS realizuje u saradnji sa Institutom za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

„Ovom strategijom želimo poboljšati položaj mladih. Posebno je važno istaći holistički pristup  u njenoj izradi jer se potrebe mladih protežu kroz različite sektore. Zato pozivam mlade da se aktivno uključe i prate razvoj strategije jer su njihove potrebe ključne. Zahvaljujem se Omladinskom PR timu na njihovom povezivanju institucija i mladih u ovom procesu, kao i Ambasadi Italije i Misiji OSCE-a u BiH na podršci u organizaciji ovog događaja“, istakao je na početku ovog skupa premijer KS Nihad Uk.

Resorni ministar Pavle Krstić naglasio je kako je veoma važno aktivno uključivanje mladih u izradu ovog dokumenta, kako bi bio svrsishodan.

„Ministarstvo je početkom ove godine pokrenulo izradu strategije, a u taj proces smo uključili sve relevantne institucije, ministarstva, a koristimo i resurse međunarodnih organizacija i nevladinog sektora. Značajnu podršku imamo od Misije OSCE-a u BiH i Ambasade Italije koji su nam pružili finansijsku podršku ali i osigurali prisustvo stručnjaka iz oblasti maloljetničke delinkvencije koji će s nama podijeliti značajna iskustva i prakse koje ćemo ugraditi u buduću strategiju“, istakao je.

Konferencija sadrži dva tematska bloka, i to prezentaciju nalaza istraživanja i dosadašnjeg rada radnih grupa u izradi strategije, a u drugom predavanje OSCE-ovih međunarodnih eksperata o temi „Prevencija maloljetničkog kriminala“.

Okupila je voditelje i članove radnih grupa, predstavnike kantonalnih organa uprave i mladih.

Ambasador Italije u BiH Marco Di Ruzza istakao je da su ove aktivnosti dio šire strategije u regionu kada je riječ o prevenciji kriminaliteta među mladima, u koje Italija ulaže.

„Ekonomska legalnost i integritet su dvije teme u okviru kojih ćemo predstaviti pozitivne prakse iz Italije u unapređenju ova dva principa u radu s mladima u BiH. Konkretno, pokazat ćemo nekoliko primjera iz prakse naše finansijske policije koja se bavi prevencijom finansijskog kriminala“, istakao je ambasador Di Ruzza.

Slika