Skip to main content
Please wait...

Modernizacija obrazovnog sistema i poboljšanje urbanih područja: Predstavljen Master plan za Kampus UNSA

Prezentacija Master plana i osnovnih elemenata iz studije izvodljivosti za Kampus Univerziteta u Sarajevu, priređenog u saradnji s Arup Group ltd. u okviru projekta „Urbane regeneracije Kampusa Univerziteta u Sarajevu“ upriličena je jučer u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Prof.dr. Tarik Zaimović, predsjednik Savjeta plana i prorektor za finansije Univerziteta u Sarajevu, predstavio je Master plan Kampusa Univerziteta u Sarajevu ministru za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof.dr. Pavlu Krstiću, načelniku Općine Novo Sarajevo dr. Hasanu Tanoviću, predstavnicima Zavoda za planiranje razvoja KS i nadležnih općinskih službi. 

Sastanku su prisustvovali i članovi Savjeta plana: rektor prof.dr. Rifat Škrijelj, prof.dr. Denis Zvizdić, prof.dr. Samir Dolarević, prof.dr. Izet Bijelonja, prof.dr. Adnan Pašić i Lejla Hajro, direktorica Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa, te predsjednik Upravnog odbora Univerziteta dr. Murat Ramadanović i članovi Upravnog odbora.
 
Implementacija Master plana doprinijet će poboljšanju javnog pristupa raznim sadržajima i objektima, uključujući mjere koje će povećati urbanu otpornost, čime će se ostvariti pozitivni efekti i na druge dijelove grada. Ovaj projekt će ne samo unaprijediti kvalitetu visokog obrazovanja u Sarajevu, već će također služiti kao primjer urbanog planiranja i razvoja koji će služiti kao inspiracija i drugim gradovima u regiji.
 
Zaključak sastanka je da će Univerzitet u Sarajevu uputiti inicijativu za proglašenje Kampusa područjem od značaja za Kanton Sarajevo. Također, u narednom periodu će uslijediti prezentacija Master plana za Kampus Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.
 
Sporazum o realizaciji Projekta urbane regeneracije Kampusa Univerziteta u Sarajeva između Vlade KS, općine Novo Sarajevo, Zavoda za planiranje razvoja KS i Univerziteta u Sarajevu potpisan je 2022. godine. Projekt, koji će u konačnici omogućiti prostornu integraciju različitih obrazovnih i naučno-istraživačkih jedinica Univerziteta u Sarajevu u jedan ujedinjen savremen kampus, finansira Evropska investicijska banka (EIB) u partnerstvu s Francuskom razvojnom agencijom (AFD).
 
Ovaj događaj predstavlja važan korak prema modernizaciji obrazovnog sistema i poboljšanju urbanih područja, stvarajući prostor za intelektualni rast, inovacije i društveni napredak.

Slika