Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS dalo podršku Inicijativi za izradu Akcionog plana za obrazovanje u BiH

U skladu sa zaključcima iz Izjave o opredjeljenju za transformaciju obrazovanja u Bosni i Hercegovini, koja je usvojena u junu 2022. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji s UNESCO-om, UNICEF-om i Delegacijom Evropske unije, organiziralo je u Sarajevu sastanak na nivou ministara obrazovanja iz Bosne i Hercegovine. U navedenoj Izjavi ministri obrazovanja i predstavnici obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini su se opredijelili za predanu izgradnju kvalitetnog, inkluzivnog i jednakog obrazovanja dostupnog svima.  

Predstavnica Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, pomoćnica ministrice za nauku Azemina Njuhović prisustvovala je ovom sastanku na kojem je predstavljen okvir za izradu Akcionog plana za obrazovanje. Izrada akcionog plana je od strane učesnika prepoznata kao veoma važna aktivnost obrazovnih vlasti u narednom periodu kada će biti provedene pripremne aktivnosti za izradu Akcionog plana tokom tokom 2024.  

Aktivnost će finansirati Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, dok će stručnu i tehničku potporu u realizaciji pružiti UNESCO i UNICEF, u saradnji s Misijom OSCE-a i Vijećem Evrope u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj predstavljene Inicijative je pružanje podrške obrazovnim vlastima Bosne i Hercegovine u realizaciji transformacije obrazovanja. Inicijativa će olakšati izradu Akcionog plana za obrazovni sektor u BiH, a koji će obuhvatitit predškolsko, osnovno, srednje, tehničko i stručno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući i cijeloživotno učenje, visoko obrazovanje, kao i definisanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih prioriteta za ulaganje i unapređenje obrazovanja u narednih 10 godina. Jedan od ciljeva Inicijative je i efikasnije strateško planiranje, korištenje lokalnih resursa, kao i potencijalno privlačenje Europskih i međunarodnih projekata i investicija u oblast obrazovanja.

 

Slika