Skip to main content
Please wait...

Predstavnici resornog kantonalnog ministarstva i UNSA boravili u studijskoj posjeti institucijama u sektoru nauke i istraživanja Slovenije

Predstavnici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo boravili su u studijskoj posjeti institucijama u sektoru nauke i istraživanja Republike Slovenije.

Studijska posjeta je organizovana u okviru aktivnosti Horizon Europe projekta pod nazivom „POLICY ANSWERS: kreiranje politika u istraživanjima i inivacijama, implementacija i podrška zemljama Zapadnog Balkana“.      Osim predstavnika resornog kantonalnog ministarstva, delegaciju bh. tima u navedenom projektu činili su i predstavnici Univerziteta u Sarajevu, predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci, te predstavnici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Oni su učestvovali na konferenciji pod nazivom: Dani nauke ARIS - podupiremo izvrsnost, u organizaciji Agencije za naučna istraživanja i inovacijsku djelatnost Republike Slovenije.

Na pomenutom događaju predstavljene su trenutne aktivnosti Agencije kao što su uspostavljanje novog Sektora za inovacije, uloga Europskog inovacijskog vijeća u promociji inovacija u Sloveniji, te je diskutovano o izazovima implementacije otvorene nauke u slovenačkom naučnoistraživačkom prostoru.

Održani su i sastanci s kolegama iz Agencije za naučna istraživanja i inovacijsku djelatnost Republike Slovenije. Tom prilikom, predstavljene su trenutne aktivnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, kao i planovi za osnivanje Fonda za nauku KS, kao široko prihvaćenog modela finansiranja naučnih projekata i razvoja nauke u regionu i šire.

Istaknuta je potreba intenziviranja buduće saradnje Agencije s Ministarstvom i Univerzitetom u Sarajevu. Tokom studijske posjete uprličeni su i sastanci s predstavnicima Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i inovaciju Republike Slovenije i Univerziteta u Ljubljani, te Sektora za internacionalizaciju i Ureda za istraživanje Univerziteta u Ljubljani.

U fokusu razgovora bile su teme zastupljenosti istraživačkog rada na univerzitetu, modeli finansiranja naučnoistraživačkih projekata, europski i međunarodni projekti koji se realiziraju, kao i organizacija i aktivnosti Ureda za istraživanje na Univerzitetu u Ljubljani.

Razgovarano je također o mogućnostima za saradnju u oblasti istraživačkog rada, te zajedničkog učešća u projektnim aktivnostima, kao i aktivnostima podrške naučnoj djelatnosti kroz međunarodne asocijacije i forume.

Slika