Skip to main content
Please wait...

Ministrica Mesihović: Podrška HEA-i u procesu ostvarivanja punopravnog članstva u ENQA-i

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, prof.dr. Adna Mesihović razgovarala je s direktorom Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH (HEA), prof.dr. Enesom Hašićem.

Glavna tema sastanka je bila akreditacija visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, kao i proces pridruživanja Evropskoj asocijaciji za osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

Direktor Hašić upoznao je predstavnike Ministarstva i ministricu s aktivnostima Agencije u oblasti osiguranja kvaliteta, kao i planovima za naredni period. Posebno je istakao važnost današnjeg događaja „State Peer Counselling Meeting“ koji se održava u Banja Luci i na kojem će ministrica Mesihović biti panelista u ime Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

Ovom prilikom, direktor Hašić je naglasio važnost ovog događaja za Agenciju, kao i za cjelokupno visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, jer predstavlja prvu aktivnost projekta „Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u ispunjavanju Evropskih standarda i smjernica (ESG)“, kojima koordinira ENQA. Naveo je da je cilj samog događaja kreiranje sistemske svijesti i zajedničkog razumijevanja svih učesnika na nivou države za sva pitanja i izazove koje je potrebno riješiti kako bi HEA ostvarila punopravno članstvo u ENQA-i.

Ministrica Mesihović je istakla da će s Ministarstvom biti ključni partner Agenciji u aktivnostima koje imaju za cilj rješavanje izazova nepriznavanja diploma visokoškolskih ustanova BiH u zemljama regiona. Naglasila je i važnost intenziviranja zajedničke saradnje na razvoju i unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u BiH u skladu s najboljim evropskim i svjetskim praksama.

„Podrška Agenciji HEA u procesu implementacije ESG u BiH jedan je od važnih ciljeva našeg rada u budućnosti. Punopravno članstvo Agencije u ENQA-i našim studentima i akademskim radnicima donosi provjeren evropski sistem visokog obrazovanja s jasnim kriterijima za najbolji kvalitet, s diplomama priznatim u svim zemljama regiona i Evrope. S toga, na ovom putu, Ministarstvo će staviti na raspolaganje sve svoje kapacitete i dati podršku samom procesu“, zaključila je ministrica Mesihović.

Sastanku je prisustvovao i pomoćnik direktora u ovoj agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Benjamin Muhamedbegović.

Slika