Skip to main content
Please wait...

Ministrica Mesihović prisustvovala sastanku eksperata u BiH “State Peer Counselling Meeting”

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Adna Mesihović prisustvovala je Konsultativnom sastanku eksperata u Bosni i Hercegovini “State Peer Counselling Meeting” koji je održan u Banjoj Luci.

Radi se o prvoj aktivnosti u Bosni i Hercegovini u okviru projekta pod nazivom “Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u ispunjavanju Evropskih standarda i smjernica ( ESG)“ - („Supporting European QA Agencies in meeting the ESG“ - SEQA ESG II), kojim koordinira ENQA.

Organizator događaja je bila Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine u saradnji s Evropskom asocijacijom za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA,) kao koordinatorom Projekta. Osnovni cilj događaja je bilo kreiranje sistemske svijesti i zajedničkog razumijevanja svih učesnika na nivou države, kako bi bile identifikovane oblasti u kojima je potrebno reagovati i riješiti određena pitanja i izazove, a sve u pravcu usklađivanja sa zahtjevima Evropskih standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Sastanak je bio podijeljen u više sesija koje su bile organizovane kao panel diskusije, radionice i plenarne diskusije. Ministrica Mesihović je aktivno učestvovala u navedenim sesijama, dajući svoje mišljenja i prijedloge za dalje unapređenje rada Agencije i uopšte osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

„Punopravno članstvo Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH u ENQA-i je strateški cilj na kojem ćemo raditi zajedno s partnerima. To će omogućiti našim studentima i Akademskoj zajednici unapređenje kvaliteta obrazovanja, modernizaciju studija, priznavanje naših diploma u regiji i šire, te usklađivanje standarda u visokom obrazovanju s EU standardima“, istakla je ministrica Mesihović.

Uključenost Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, kao i drugih državnih vlasti, je od suštinske važnosti za uspješnu implementaciju ESG na svim nivoima, kako bi se obezbijedilo da ne postoje nikakve zakonske ili druge pravne prepreke, te da bi agencije i visokoškolske ustanove u tom procesu imale svu neophodnu podršku.

Ministrica Mesihović je dodala da će s svojim kolegama u Ministarstvu i Vladi KS staviti na raspolaganje sve zajedničke dostupne kapacitete za podršku pomenutom procesu, kako bi se u konačnici Bosna i Hercegovina, ali i Kanton Sarajevo, približili svjetskim obrazovnim velikanima, te da bi kvalitet obrazovnog sistema bio usklađen s Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Slika