Skip to main content
Please wait...

Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu

Datum
Prilog Veličina
Odluka o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti za 2024. godinu.pdf (922.55 KB) 922.55 KB
Javni poziv za sufinansiranje_2024. godine.pdf (350.26 KB) 350.26 KB
2024_NP1.1 Projektni prijedlog.docx (97.79 KB) 97.79 KB
2024_NP1.1 P1 Budžet projekta.xlsx (53.12 KB) 53.12 KB
2024_NP1.1 P2 Biografije i bibliografije.docx (17.39 KB) 17.39 KB
2024_NP1.1 P3 Lista Recenzenata.docx (18.47 KB) 18.47 KB
2024_NP1.1 P4 Saopstenje.docx (20.47 KB) 20.47 KB
2024_NP1.1 P5 Kontrolni obrazac.docx (22.97 KB) 22.97 KB
2024_NP1.2_Administrativni podaci.docx (80.08 KB) 80.08 KB
2024_NP1.3-A Izjava.docx (21.17 KB) 21.17 KB
2024_NP1.3-B Izjava.doc (39 KB) 39 KB
2024_NP1.1-M Projektni prijedlog.docx (97.86 KB) 97.86 KB
2024_NP1.1-M P1 Budžet projekta.xlsx (53.55 KB) 53.55 KB
2024_NP1.1-M P2 Biografije i bibliografije.docx (20.46 KB) 20.46 KB
2024_NP1.1-M P3 Lista Recenzenata.docx (18.57 KB) 18.57 KB
2024_NP1.1-M P4 Saopstenje.docx (20.61 KB) 20.61 KB
2024_NP1.1-M P5 Kontrolni obrazac.docx (20.1 KB) 20.1 KB
2024_NP1.2-M Administrativni podaci.docx (77.05 KB) 77.05 KB
2024_NP1.3-A-M Izjava.docx (24.33 KB) 24.33 KB
2024_NP1.3-B-M Izjava.docx (22.14 KB) 22.14 KB
2024_B.1c_Doktorska disertacija.docx (78.19 KB) 78.19 KB
2024_B.1c_Kontrolni obrazac.docx (21.09 KB) 21.09 KB
2024_B.2a_Izdavanje naučnih časopisa_0.docx (36.7 KB) 36.7 KB
2024_B.2a_ Kontrolni obrazac_0.docx (20.62 KB) 20.62 KB
2024_B.2b_Članarine u međunarodnim organizacijama i tijelima_0.doc (142.5 KB) 142.5 KB
2024_B.2b_Kontrolni obrazac_0.docx (20.18 KB) 20.18 KB
2024__B.2c_Prijedlog programa_0.docx (93.17 KB) 93.17 KB
2024_B.2c_Kontrolni obrazac_0.docx (19.65 KB) 19.65 KB
2024_B.3_Organizacija međunarodnih konferencija i događaja_0.doc (153 KB) 153 KB
2024_B.3_Kontrolni obrazac_0.docx (21.64 KB) 21.64 KB
2024_B.4_Jačanje kapaciteta za apliciranje na istraživačke EU fondove_0.doc (150 KB) 150 KB
2024_B.4_Kontrolni obrazac_0.docx (21.06 KB) 21.06 KB
Trajno
Standardno