Predškolska ustanova "Pony"

Vlasnik: 
Direktor: Adnan Dado Čaušević
Adresa: 
Alipašina 37
Telefon: 
+387(0)33 205-532
Tip: 
Predškolske ustanovePrivatna PU
Vrsta organizacije: 
Ostalo