Predškolska ustanova vrtić "Mašnica"

Adresa: 
Kemala Kapetanovića 25
Telefon: 
+387(0)33 661-505
Tip: 
Predškolske ustanoveJU Djeca sarajeva
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova