Skip to main content
Please wait...

Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata i programa za 2023. godinu

Datum
Prilog Veličina
Tekst Javnog poziva_2023. godine_final.docx (80.98 KB) 80.98 KB
2023_NP1.1 P1 Budžet projekta.xlsx (53.7 KB) 53.7 KB
2023_NP1.1 P2 Biografije i bibliografije.docx (24.86 KB) 24.86 KB
2023_NP1.1 P3 Lista Recenzenata.docx (18.94 KB) 18.94 KB
2023_NP1.1 P4 Saopstenje.docx (25.36 KB) 25.36 KB
2023_NP1.1 P5 Kontrolni obrazac.docx (19.47 KB) 19.47 KB
2023_NP1.1 Projektni prijedlog.docx (99.66 KB) 99.66 KB
2023_NP1.2 Administrativni podaci.doc (137 KB) 137 KB
2023_NP1.3-A Izjava.docx (25.63 KB) 25.63 KB
2023_NP1.3-B Izjava.doc (38 KB) 38 KB
2023_NP1.1-M P1 Budžet projekta.xlsx (53.48 KB) 53.48 KB
2023_NP1.1-M P2 Biografije i bibliografije.docx (25 KB) 25 KB
2023_NP1.1-M P3 Lista Recenzenata.docx (19.03 KB) 19.03 KB
2023_NP1.1-M P4 Saopstenje.docx (25.42 KB) 25.42 KB
2023_NP1.1-M P5 Kontrolni obrazac.docx (21.04 KB) 21.04 KB
2023_NP1.1-M Projektni prijedlog.docx (100.09 KB) 100.09 KB
2023_NP1.2-M Administrativni podaci.doc (137 KB) 137 KB
2023_NP1.3-A-M Izjava.docx (26.79 KB) 26.79 KB
2023_NP1.3-B-M Izjava.doc (38 KB) 38 KB
2023_B.1.c-Doktorska disertacija.doc (137 KB) 137 KB
2023_B.1_c_Kontrolni obrazac.docx (20.43 KB) 20.43 KB
2023_B.2.1_A_Izdavanje knjiga_monografija.doc (145 KB) 145 KB
2023_B.2.1_A_Kontrolni obrazac.docx (20.31 KB) 20.31 KB
2023_B.2.2_A_Kontrolni obrazac.docx (20.47 KB) 20.47 KB
2023_B.2.2-A_Izdavanje naučnih časopisa.docx (36.39 KB) 36.39 KB
2023_B.2.2_B_Kontrolni obrazac.docx (20.12 KB) 20.12 KB
2023_B.2.2-B_Članarine u međ.org_. i tijelima.doc (141 KB) 141 KB
2023__B.2.3_Prijedlog programa.docx (92.56 KB) 92.56 KB
2023_B.2.3_Kontrolni obrazac.docx (19.6 KB) 19.6 KB
2023_B.3_A_Kontrolni obrazac.docx (21.56 KB) 21.56 KB
2023_B.3_B_Kontrolni obrazac.docx (20.82 KB) 20.82 KB
2023_B.3_C_Kontrolni obrazac.docx (21.39 KB) 21.39 KB
2023_B.3-A_Organizacija događaja.doc (152 KB) 152 KB
2023_B.3-B_Učešće na konferencijama.doc (150 KB) 150 KB
2023_B.3-C_Objavljivanje naučnih radova.doc (147 KB) 147 KB
2023_B.4_Jačanje kapaciteta za apliciranje na istraživačke EU fondove.doc (149.5 KB) 149.5 KB
2023_B.4_Kontrolni obrazac.docx (20.8 KB) 20.8 KB
Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTAR

Pavle Krstić

Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Nina Tirić
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba