Skip to main content
Please wait...

Novosti sa vlade

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović ugostila je turskog atašea za obrazovanje u Ambasadi Republike Turske u Bosni i Hercegovina Vasi Eteu.

Ovom prilikom, razgovarano je o dosadašnjim projektima i saradnji resornog ministarstva i Ureda za obrazovanje Republike Turske u BiH.Izražena je obostrana spremnost za dalji nastavak povezivanja u oblasti nauke, visokog obrazovanja i mladih.

Ministrica Husić-Mehmedović je da će jedan od prioriteta rada ministarstva biti i promocija programa mobilnosti profesora i studenata, kao i rad na zajedničkim projektima u okviru programa EU kao strateškog okvira za evropsku saradnju u obrazovanju i osposobljavanju.

Ataše Etea je ministrici Husić-Mehmedović zaželio uspješan rad, te najavio podršku svim navedenim aktivnostima.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministrica za nauku, visoko obrazovanju i mlade KS, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović i zastupnik u Skupštini KS, prof. dr. Damir Marjanović upriličili su danas sastanak sa najboljim studentima Univerziteta u Sarajevu - nosiocima priznanja “Zlatna značka” s ciljem sistemskog uređenja pitanja njihovog napredovanja i zapošljavanja, te organizovanja njihovog udruženja.

Ministrica Husić-Mehmedović potcrtala je nekoliko pitanja na koja resorno ministarstvo, Vlada i Skupština KS žele odgovoriti i tako stvoriti neophodne pretpostavke za unapređenja statusa ovih studenata, te im osigurati status u društvu koji su svojim rezultatima zavrijedili.

Jedno od aktuelnih pitanja za ove mlade ljude je uspostavljanje optimalnog modela plaćanja doktorskih studija u Budžetu KS, a za što postoji spremnost resornog ministarstva.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministrica za nauku, visoko obrazovanju i mlade KS, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović i zastupnik u Skupštini KS, prof. dr. Damir Marjanović upriličili su danas sastanak sa najboljim studentima Univerziteta u Sarajevu - nosiocima priznanja “Zlatna značka” s ciljem sistemskog uređenja pitanja njihovog napredovanja i zapošljavanja, te organizovanja njihovog udruženja.

Ministrica Husić-Mehmedović potcrtala je nekoliko pitanja na koja resorno ministarstvo, Vlada i Skupština KS žele odgovoriti i tako stvoriti neophodne pretpostavke za unapređenja statusa ovih studenata, te im osigurati status u društvu koji su svojim rezultatima zavrijedili.

Jedno od aktuelnih pitanja za ove mlade ljude je uspostavljanje optimalnog modela plaćanja doktorskih studija u Budžetu KS, a za što postoji spremnost resornog ministarstva.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović uputila je danas svim ženama i djevojkama u nauci čestitku, povodom 11. februara - Međunarodnog dan žena i djevojaka u nauci, u kojoj kaže:

"Ujedinjene nacije, partneri širom svijeta, žene i djevojke obilježavaju 11. februar - Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci. Kako bi se postigao puni i jednak pristup i sudjelovanje u nauci za žene i djevojke u cijelom svijetu, te daljnje postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i djevojaka, Generalna skupština UN-a usvojila je rezoluciju A / RES / 70/212 proglašavajući 11. februar Međunarodnim danom žena i djevojaka u nauci.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović uputila je danas svim ženama i djevojkama u nauci čestitku, povodom 11. februara - Međunarodnog dan žena i djevojaka u nauci, u kojoj kaže:

"Ujedinjene nacije, partneri širom svijeta, žene i djevojke obilježavaju 11. februar - Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci. Kako bi se postigao puni i jednak pristup i sudjelovanje u nauci za žene i djevojke u cijelom svijetu, te daljnje postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i djevojaka, Generalna skupština UN-a usvojila je rezoluciju A / RES / 70/212 proglašavajući 11. februar Međunarodnim danom žena i djevojaka u nauci.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović je, u pratnji rektora Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifata Škrijelja i saradnica, proteklih dana intenzivno obilazila organizacione jedinice UNSA, odnosno sarajevske fakultete i institute. 

Do sada je obišla njih devet, i to: Stomatološki fakultet sa klinikama, Arhitektonski i Građevinski fakultet, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Farmaceutski fakultet, Veterinarski fakultet, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet političkih nauka. 

I danas je ministrica Husić-Mehmedović posjetila još tri fakulteta: Fakultet za javnu upravu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, te Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. 

Cilj ovih posjeta je sagledavanje prioriteta i svih problema koje je potrebno rješavati u sinergijiskom djelovanju Ministarstva i Univerziteta, a sve radi omogućavanja kontinuiranog razvoja UNSA.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović je, u pratnji rektora Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifata Škrijelja i saradnica, proteklih dana intenzivno obilazila organizacione jedinice UNSA, odnosno sarajevske fakultete i institute. 

Do sada je obišla njih devet, i to: Stomatološki fakultet sa klinikama, Arhitektonski i Građevinski fakultet, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Farmaceutski fakultet, Veterinarski fakultet, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet političkih nauka. 

I danas je ministrica Husić-Mehmedović posjetila još tri fakulteta: Fakultet za javnu upravu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, te Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. 

Cilj ovih posjeta je sagledavanje prioriteta i svih problema koje je potrebno rješavati u sinergijiskom djelovanju Ministarstva i Univerziteta, a sve radi omogućavanja kontinuiranog razvoja UNSA.