Skip to main content
Please wait...

Novosti sa vlade


U povodu  1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine čelnici Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo te zastupnici i ministri, uputili su čestitku svim građanima BiH:

U povodu  1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine čelnici Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo te zastupnici i ministri, uputili su čestitku svim građanima BiH:

"Naša domovina Bosna i Hercegovina slavi 30 godina svoje nezavisnosti. Od tog 1. marta 1992. godine, kada je većina njenih građana izrazila volju i potrebu da živi u slobodnoj i nezavisnoj državi Bosni i Hercegovini, i danas traje i stalna borba za njeno očuvanje i napredak.

Najteža borba, od agresije  i pretenzija susjednih država, ostala je iza nas uz brojne žrtve, etničko čišćenje i ogromno razaranje svih njenih i kulturnih, duhovnih i materijalnih resursa.

Potpisivanjem mirovnog sporazuma 1995. godine značilo je prekid oružanih borbi i početak fizičke obnove, ali i nastavak borbe za državu drugim sredstvima jer aspiracije i podrivanje njene državnosti i nezavisnosti  nisu ni do danas prestale.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović i direktor Zavoda za planiranje razvoja KS Faruk Muharemović potpisali su danas Sporazum o realizaciji Projekta urbane regeneracije Kampusa Univerziteta u Sarajevu.

Projekt finansira Europska investicijska banka (EIB) u partnerstvu sa Francuskom razvojnom agencijom (AFD), te ima za cilj izradu novog master plana Kampusa UNSA s ciljem izmjene dijela regulacionog plana Kvadrant C1 Marijin Dvor u obuhvatu Kampusa.

Kako je nakon potpisivanja Sporazuma izjavio premijer Forto, prošlosedmičnim uklanjanjem ruševnih zgrada započeo je proces transformacije Kampusa. Prema njegovim riječima, master plan će pokazati kako će kompleks u konačnici izgledati.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović i direktor Zavoda za planiranje razvoja KS Faruk Muharemović potpisali su danas Sporazum o realizaciji Projekta urbane regeneracije Kampusa Univerziteta u Sarajevu.

Projekt finansira Europska investicijska banka (EIB) u partnerstvu sa Francuskom razvojnom agencijom (AFD), te ima za cilj izradu novog master plana Kampusa UNSA s ciljem izmjene dijela regulacionog plana Kvadrant C1 Marijin Dvor u obuhvatu Kampusa.

Kako je nakon potpisivanja Sporazuma izjavio premijer Forto, prošlosedmičnim uklanjanjem ruševnih zgrada započeo je proces transformacije Kampusa. Prema njegovim riječima, master plan će pokazati kako će kompleks u konačnici izgledati.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo pripremilo je tekst Prednacrta zakona o visokom obrazovanju na osnovu prethodno zaprimljenih primjedbi, prijedloga i sugestija.

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa za pripremljeni Prednacrt zakona, pokrenute su javne konsultacije.

Svi zainteresirani mogu pogledati tekst Prednacrta zakona o visokom obrazovanju na web stranici Ministarstva http://mon.ks.gov.ba, te dostaviti komentare/amandmane na pripremljenom formularu do 21. februara 2022. godine.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo pripremilo je tekst Prednacrta zakona o visokom obrazovanju na osnovu prethodno zaprimljenih primjedbi, prijedloga i sugestija.

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa za pripremljeni Prednacrt zakona, pokrenute su javne konsultacije.

Svi zainteresirani mogu pogledati tekst Prednacrta zakona o visokom obrazovanju na web stranici Ministarstva http://mon.ks.gov.ba, te dostaviti komentare/amandmane na pripremljenom formularu do 21. februara 2022. godine.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Aleksandra Nikolić ugostila je danas ambasadora Japana u Bosni i Hercegovini Ito Makotoa. Tokom razgovora o brojnim temama, ministrica je istakla kako saradnja institucija visokog obrazovanja Japana i BiH može biti intenzivnija u oblasti inovacija, istraživanja i visokog obrazovanja jer ćemo na taj način stvoriti platformu koja će omogućiti razmjenu ideja i praksi u rješavanju izazova sa kojima se obje zemlje suočavaju.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Aleksandra Nikolić ugostila je danas ambasadora Japana u Bosni i Hercegovini Ito Makotoa. Tokom razgovora o brojnim temama, ministrica je istakla kako saradnja institucija visokog obrazovanja Japana i BiH može biti intenzivnija u oblasti inovacija, istraživanja i visokog obrazovanja jer ćemo na taj način stvoriti platformu koja će omogućiti razmjenu ideja i praksi u rješavanju izazova sa kojima se obje zemlje suočavaju.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo objavilo je jučer UNESCO-ov Poziv za prijavu radova za Sharjah nagradu za dječiju knjigu.

Državna komisija za obrazovanje, kulturu i nauku Ujedinjenih Arapskih Emirata otvorila je poziv za prijavu radova za Sharjah nagradu za dječiju knjigu.

Nagrada se dodjeljuje za knjige koje su namijenjene za djecu sa oštećenim vidom, i to u četiri kategorije:

- Najbolja dječija knjiga na arapskom (za djecu uzrasta od 4 do 12 godina)

- Najbolja međunarodna dječija knjiga na engleskom (za djecu uzrasta od 7 do 13 godina)

- Najbolja knjiga za mlade na arapskom (za mlade uzrasta od 13 do 17 godina)

- Sharjah nagradu za dječiju knjigu – knjige za djecu sa oštećenim vidom.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo objavilo je jučer UNESCO-ov Poziv za prijavu radova za Sharjah nagradu za dječiju knjigu.

Državna komisija za obrazovanje, kulturu i nauku Ujedinjenih Arapskih Emirata otvorila je poziv za prijavu radova za Sharjah nagradu za dječiju knjigu.

Nagrada se dodjeljuje za knjige koje su namijenjene za djecu sa oštećenim vidom, i to u četiri kategorije:

- Najbolja dječija knjiga na arapskom (za djecu uzrasta od 4 do 12 godina)

- Najbolja međunarodna dječija knjiga na engleskom (za djecu uzrasta od 7 do 13 godina)

- Najbolja knjiga za mlade na arapskom (za mlade uzrasta od 13 do 17 godina)

- Sharjah nagradu za dječiju knjigu – knjige za djecu sa oštećenim vidom.

Zainteresovani učesnici treba da se registruju putem stranice https://www.scrf.ae/en/ najkasnije do 13. marta 2022. godine. Također, na navedenoj stranici su dostupne informacije o predmetnoj nagradi.

Povodom početka radova na izgradnji i uređenju zelenih i sportskih površina u okviru Kampusa Univerziteta u Sarajevu, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić, rektor UNSA Rifat Škrijelj i pomoćnik načelnika Općine Novo Sarajevo za civilnu zaštitu Muhamed Memišević obišli su ovu lokaciju.

Rušenjem pet dotrajalih zgrada, te čišćenjem terena započinje prva faza radova. Brojni sadržaji, uključujući dugu stazu za trčanje, dat će dodatnu dinamiku ovom dijelu grada.

Ovaj važni projekt, koji Vlada Kantona Sarajevo realizuje zajedno sa Općinom Novo Sarajevo, UNSA i UNDP-jem, će se odvijati u tri faze. Nakon prve faze čišćenja terena, koja bi trebala biti završena u roku od mjesec, slijedi izgradnja privremenih zelenih, sportsko-rekreativnih površina.

Povodom početka radova na izgradnji i uređenju zelenih i sportskih površina u okviru Kampusa Univerziteta u Sarajevu, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić, rektor UNSA Rifat Škrijelj i pomoćnik načelnika Općine Novo Sarajevo za civilnu zaštitu Muhamed Memišević obišli su ovu lokaciju.

Rušenjem pet dotrajalih zgrada, te čišćenjem terena započinje prva faza radova. Brojni sadržaji, uključujući dugu stazu za trčanje, dat će dodatnu dinamiku ovom dijelu grada.

Ovaj važni projekt, koji Vlada Kantona Sarajevo realizuje zajedno sa Općinom Novo Sarajevo, UNSA i UNDP-jem, će se odvijati u tri faze. Nakon prve faze čišćenja terena, koja bi trebala biti završena u roku od mjesec, slijedi izgradnja privremenih zelenih, sportsko-rekreativnih površina.

Ministrica nauku, visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić, ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminović i ministar zdravstva Haris Vranić danas su, zajedno sa rektorom Univerziteta u Sarajevu Rifatom Škrijeljom, posjetili Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu.

Sa članovima ove delegacije razgovarali su dekan ovog fakulteta prof.dr. Muhamed Ajanović i njegovi saradnici, pri čemu ih je dekan upoznao sa aktuelnostima vezanim za organizaciju rada i razvoj Fakulteta u narednom periodu.

Ministrica nauku, visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić, ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminović i ministar zdravstva Haris Vranić danas su, zajedno sa rektorom Univerziteta u Sarajevu Rifatom Škrijeljom, posjetili Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu.

Sa članovima ove delegacije razgovarali su dekan ovog fakulteta prof.dr. Muhamed Ajanović i njegovi saradnici, pri čemu ih je dekan upoznao sa aktuelnostima vezanim za organizaciju rada i razvoj Fakulteta u narednom periodu.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof. dr. Aleksandra Nikolić i ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Samir Avdić posjetili su Historijski muzej BiH, gdje su sa direktoricom muzeja Elmom Hašimbegović razgovarali o saradnji na projektima iz oblasti kulture i naučnoistraživačkog rada.

Sastanku je prisustvovala i pomoćnica ministrice Nikolić, mr.sci Azemina Njuhović. Ovom prilikom bilo je govora i o obnovi zgrade Historijskog muzeja BiH, za koju je Vlada Kantona Sarajevo odvojila sredstva, a koja će biti realizirana u 2022. godini.

Zajednički projekt, koji su podržala ova dva ministarstva, je i rad na istraživanju i muzejskoj prezentaciji tema iz novije historije Sarajeva i Bosne i Hercegovine, planiran za ovu godinu.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof. dr. Aleksandra Nikolić i ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Samir Avdić posjetili su Historijski muzej BiH, gdje su sa direktoricom muzeja Elmom Hašimbegović razgovarali o saradnji na projektima iz oblasti kulture i naučnoistraživačkog rada.

Sastanku je prisustvovala i pomoćnica ministrice Nikolić, mr.sci Azemina Njuhović. Ovom prilikom bilo je govora i o obnovi zgrade Historijskog muzeja BiH, za koju je Vlada Kantona Sarajevo odvojila sredstva, a koja će biti realizirana u 2022. godini.

Zajednički projekt, koji su podržala ova dva ministarstva, je i rad na istraživanju i muzejskoj prezentaciji tema iz novije historije Sarajeva i Bosne i Hercegovine, planiran za ovu godinu.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić održala je sastanak sa predstavnicima Vijeća mladih FBiH, generalnim sekretarom Nedimom Alibegovićem i projektnim koordinatorom Merisom Bećovićem.

Ministrica Nikolić je iskazala spremnost za saradnju i podršku Vijeću mladih FBiH po svim istaknutim pitanjima, a sve u cilju unapređenja kvalitete života mladih i poboljšanja njihovog statusa u društvu.

Ovom prilikom, ministrica je istakla da mladi jesu i trebaju biti partneri svim institucijama u BiH, a posebno ovom ministarstvu, čiji je glavni zadatak da koordinira i usmjerava aktivnosti svih uključenih institucija, odnosno ministarstava, agencija i nevladinog sektora.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić održala je sastanak sa predstavnicima Vijeća mladih FBiH, generalnim sekretarom Nedimom Alibegovićem i projektnim koordinatorom Merisom Bećovićem.

Ministrica Nikolić je iskazala spremnost za saradnju i podršku Vijeću mladih FBiH po svim istaknutim pitanjima, a sve u cilju unapređenja kvalitete života mladih i poboljšanja njihovog statusa u društvu.

Ovom prilikom, ministrica je istakla da mladi jesu i trebaju biti partneri svim institucijama u BiH, a posebno ovom ministarstvu, čiji je glavni zadatak da koordinira i usmjerava aktivnosti svih uključenih institucija, odnosno ministarstava, agencija i nevladinog sektora.

Uz prisustvo više hiljada antifašista iz Bosne I Hercegovine, regiona i evropskih zemalja, na Velikom polju na Igmanu obilježena je 80. godišnjica Igmanskog marša, jedne od najpoznatijih i najslavnijih epizoda iz perioda Narodno-oslobodilačke borbe.

Cvijeće na spomenik na Velikom polju položila je i delegacija Vlade Kantona Sarajevo u kojoj su bili ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Aleksandra Nikolić, ministrica rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Ivana Prvulović, ministrica pravde i uprave Darja Softić Kadenić, ministar finansija Davor Čičić, ministar kulture i sporta Samir Avdić, ministar saobraćaja Adnan Šteta i ministar za bračka pitanja Omer Osmanović.

Obraćajući se prisutnima, ministar Osmanović istakao je da je teritorija Igmana predodređena da pamti, čuva historijske bitke i događaje, koji ostaju zapisani i danas kao simbol borbe za goli život.

Uz prisustvo više hiljada antifašista iz Bosne I Hercegovine, regiona i evropskih zemalja, na Velikom polju na Igmanu obilježena je 80. godišnjica Igmanskog marša, jedne od najpoznatijih i najslavnijih epizoda iz perioda Narodno-oslobodilačke borbe.

Cvijeće na spomenik na Velikom polju položila je i delegacija Vlade Kantona Sarajevo u kojoj su bili ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Aleksandra Nikolić, ministrica rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Ivana Prvulović, ministrica pravde i uprave Darja Softić Kadenić, ministar finansija Davor Čičić, ministar kulture i sporta Samir Avdić, ministar saobraćaja Adnan Šteta i ministar za bračka pitanja Omer Osmanović.

Obraćajući se prisutnima, ministar Osmanović istakao je da je teritorija Igmana predodređena da pamti, čuva historijske bitke i događaje, koji ostaju zapisani i danas kao simbol borbe za goli život.