Skip to main content
Please wait...

Novosti

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo je zaprimilo dopis Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u vezi poziva upućenom od strane Ureda za međunarodne odnose Univerziteta Insubria za dodjelu 20 stipendija stranim studentima, koji žele studirati na bilo kojem dodiplomskom ili master programu Univerziteta u akademskoj 2022/2023. godini.

Prijavu je potrebno podnijeti putem online portala i-STUD na internet stranici:

https://uninsubria-ol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/index.p…

nakon registracije i otvaranje profila: https://uninsubria.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction….

Rok za prijave je 15. maj 2022.godine, a više informacija dostupno je na linku:

Obavještavamo Vas da je UNESCO otvorio poziv za prijavu za drugi ciklus Putevi svile granta za mlade istraživače – Jačanje kapaciteta i doprinosa mladih istraživača inicijativi Putevi svile.

Kroz ovaj poziv se dodjeljuje 12 istraživačkih grantova mladim ženama i muškarcima, do 35 godina starosti s ciljem mobiliziranja mladih istraživača za daljnje proučavanje zajedničkog naslijeđa i duha Putevi svile.

Rok za dostavljanje prijava UNESCO-u je 31.5.2022. godine a detaljne informacije o uvjetima i načinu prijave se mogu naći na https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant.

U okviru obilježavanja 30. godina od početka opsade Sarajeva, u multimedijalnom centru Javne ustanove Fond Memorijala Kantona Sarajevo prezentiran je projekt Muzej „ Obrazovanje pod opsadom“.

Projekt osnivanja i otvaranja Muzeja iniciralo je Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo, a u njegovoj realizaciji će učestvovati i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za boračka pitanja kao i Fond memorijala. Saglasnost na projekt dala je Vlada Kantona Sarajevo.

O ideji i važnosti osnivanja Muzeja „Obrazovanje pod opsadom“, njegovoj ulozi i funkcionisanju govorila je i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo nas je da je Evropska komisija usvojila sljedeće dokumente koji se odnose na Instrument pretpristupne pomoći IPA III:

  • Uredba o uspostavljanju IPA III,
  • Uredba o specifičnim pravilima za implementaciju IPA III,
  • IPA III Programski okvir za period 2021-2027.

IPA III Programski okvir je sveobuhvatni strateški dokument Evropske komisije za korištenje IPA III za višegodišnji finansijski okvir 2021-2027. U dokumentu je definisano pet tematskih prozora i predstavljena indikativna raspodjela sredstava po tematskim prozorima:

Putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) otvoren je poziv za dostavljanje aplikacija za finansiranje investicijskih projekata.

Vodič za pripremu i podnošenje aplikacija za WBIF projekte je dostupna na linku: https://www.wbif.eu/storage/app/media/Library/11.Funding/WBIF%20Guidelines%20for%Applicants_March%202022.pdf

Budući da je najavu projekata za koje će se podnijeti aplikacija potrebno unijeti u informacioni sistem WBIF-a, molimo da osnovne podatke o projektu (naziv projekta, flagship EIP-a za koji se projekat veže, korisnik projekta, vodeća međunarodna finansijska institucija i traženi iznos granta) dostavite na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i na e-mail dragana.vujanovic@mcp.gov.ba na najkasnije do 24.03.2022. godine.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Aleksandra Nikolić prisustvovala je konferenciji u ulozi panelistice na temu: „Uticaj tehničko-tehnološkog razvoja, inovacija i inovativnog pristupa u oporavku i razvoju privrede, te značaj upotrebe savremenih tehnologija u uslužnim i proizvodnim djelatnostima“, koja je održana 16.03.2022. godine.

Konferencija „INN & TECH“ je okupila veliki broj eminentnih profesora, nastavnika i stručnjaka iz oblasti tehnike, tehnologije, inovatorstva i IT tehnologija iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike iz oblasti privrede i poduzetništva.

Nakon uspješno okončane faze iskazivanja interesa te odabira najboljih projekata koji će se finansirati putem granta u sklopu Regional Challenge Fonda, obavještavamo Vas da će se drugi poziv za iskazivanje interesa održati 17.03.2022. godine u 14:00 sati.

Regionalni Challenge Fond je finansijski mehanizam koji unapređuje zapošljivost, posebno mladih. Fond podržava konkurentnost preduzeća u ekonomijama Zapadnog Balkana kroz finansiranje investicija u opremi i infrastrukturi za odabrane projekte kooperativnog ili dualnog stručnog brazovanja, koji se provode u partnerstvu obrazovnih ustanova i kompanija. Sredstva se dodjeljuju nakon nadmetanja na regionalnom nivou.

RCF je sproveo Prvi poziv za podnošenje Izjava o zainteresiranosti koji je bio otvoren 2021. godine i doveo do selektovanja 37 najuspješnijih projekata koji su predloženi za finansiranje u iznosu od oko 15,4 miliona eura u regionu Zapadnog Balkana.

 

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Aleksandra Nikolić prisustvovala je dana, 4.03.2022. godine konferenciji pod nazivom „Od perspektive žrtava do institucionalnog odgovora“ u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra.

Na konferenciji je učestvovao veliki broj panelista, predstavnika različitih organizacija i institucija, koji su svojim prisutvom podržali fokus konferencije tj. seksualno nasilje nad ženama, odnosno rodno zasnovano nasilje. Jedan od povoda za održavanje konferencije bila je i godišnjica od  pokretanja facebook stranice Nisam tražila, posvećene ženama koje su iskusile neki vid seksualnog nasilja.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo je pripremilo tekst Prednacrta Zakona o visokom obrazovanju na osnovu prethodno zaprimljenih primjedbi, prijedloga i sugestija. Cilj zakona je stvoriti institucionalni okvir koji će omogućiti transformaciju i efikasnu digitalizaciju visokog obrazovanja, što će dovesti do stvaranja modernog ekosistema nauke, visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, uz objedinjavanje infrastrukture, ljudi, inicijativa i institucija u mrežu koja integrira fizički i kibernetički prostor, omogućavajući sektoru da postane dio Evropskog prostora visokog obrazovanja. U tom smislu, Zakon potencira jačanje autonomije visokoškolskih ustanova uz jačanje vidljivosti ostvarenja njihovih postignuća i društvene odgovornosti, te preuzimanja liderske pozivije u društvu, kako bi efikasno odgovorili na lokalne i globalne razvojne izazove.

 

Pozivamo sve zainteresirane strane da u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 21/11 – Novi prečišćeni tekst, 30/11 – Ispravka, 23/15 i 26/17) uzmu aktivno učešće u javnim konsultacijama koje provodi Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo i dostave svoje komentare, odnosno amandmane na Prednacrt zakona o visokom obrazovanju na obrascu koji se nalazi u prilogu.

  • Komentare/amandmane možete dostavljati do 21. 2. 2022. godine putem protokola Vlade Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1 ili na mail adrese: info@mon.ks.gov ba i azra.ivazovic@ks.gov.ba.

Dana 9.02.2022.godine, uposlenici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prisustvovali su webminaru koji je organizovala Europska komisija kako bi predstavila UNESCO-ov naučni izvještaj: Trka protiv vremena za pametniji razvoj.

 

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Prof.dr. Aleksandra Nikolić sastala se sa predstavnicima Univerziteta u Sarajevu, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i predstavnicima instuticija koji su dobitnici sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživakih/umjetničkoistraživačkih i istraživačko razvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu kako bi se implementacija programa nauke odvijala na efikasan i ekonomičan način.

Ministarstvo će i u budućnosti aktivno sudjelovati i davati svoj maksimalni doprinos obezbjeđujući uslove za jačanje naučno-istraživačkih aktivnosti, te biti posrednik u izgradnji veza između ekonomije, lokalne zajednice, vlade i akademije, a za opšti napredak.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, u oblikovanju programskih intervencija prema populaciji mladih stremi da mladima u Kantonu Sarajevo obezbijedi da:

  1. mladi postanu odgovorni građani Kantona Sarajevo, koji su spremni prepoznati raznolike načine kojim mogu i trebaju dopinijeti progresu društva u kom žive i rade;
  2. mladi žive, stvaraju i imaju jednaka prava u dinamičnoj, proevropskoj, kreativnoj i kulturno raznolikoj regiji ugodnoj za življenje i unosno poslovanje.

Ovako ambiciozne ciljeve Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade ne može ostvariti samostalno. Upravo zbog toga, fokus rada Ministarstva je koordinacija i harmonizacija planiranih aktivnosti svih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo, ali i drugih institucija, kao i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih. Na ovaj način se obezbjeđuje holistički pristup u jačanju kvaliteta života mlade populacije u Kantonu Sarajevo.

Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježava se 27. januara, dan kada je Crvena armija 1945. godine oslobodila najveći nacistički koncentracioni logor u Auschwitzu.

Generalna skupština UN je na zasjedanju 01.11.2005. godine, usvojila rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

Međunarodni dan sjećanja na holokaust se posebno obilježava u europskim zemljama u kojim je tokom II svjetskog rata život izgubilo 53 miliona ljudi, među kojima gotovo 31 milion civila. Holokaust je bio genocid bez presedana, bio je to sveobuhvatan i sistematičan čin koji je provela nacistička Njemačka zajedno sa svojim saradnicima, s ciljem da uništi čitav jevrejski narod, a njegovu kulturu i tradiciju izbriše s lica Zemlje.

Očuvanjem uspomena na žrtve učimo buduće generacije da prepoznaju zlo i da ga zaustave.

Pozivamo Vas da nam se pridružite da zajedno kreiramo budućnost obrazovanja,  25.01.2022. od 9.00 sati (ZOOM / YouTube) utorak.

Link za registraciju https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OEMMBO3WSvehqXjcaBN5Dg

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo i Univerzitet u Sarajevu uz podršku Instituta za društvena istraživanja FPN UNSA pokreću proces savjetovanja „ Budućnost obrazovanja: Visoko obrazovanje za održivi razvoj 2030“, kako bi se išlo u korak sa globalnim trendovima (digitalne) transformacije društva, 4. industrijske revolucije i odgovorilo potrebama bosanskohercegovačkog društva, a koje su vezane za ubrzani tehnološki, ekonomski i društveni razvoj.

 

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo provodi provodi ispitivanje ocjene dostupnosti informacija i nivo zadovoljstva programom sufinansiranja naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu

 

Putem web Upitnika za procjenu dostupnosti informacija Ministarstvo želi dobiti povratne informacije, mišljenja i stavove zainteresovanih strana, korisnika programa sufinansiranja koje realizuje Ministarstvo.

 

Cilj upitnika je da na osnovu analize dobijenih povratnih informacija poboljšamo kvalitet i transparentnost rada Ministarstva, dostupnost potrebnih informacij, te unaprijedimo buduće javne pozive.

 

Upitnik će biti dostupan od 24.01.2022.godine do 24.02.2022.godine  na linku https://bit.ly/3GoNpiJ

 

Unaprijed vam se zahvaljujemo na doprinosu!

Dragi sugrađanke i sugrađani, kolegice i kolege, dragi prijatelji, 

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo koristi priliku da poželi da u narednoj 2022. godini budemo zdravi, sretni i puni kreativne energije, koju ćemo iskoristiti da doprinesemo izgradnji uspješnijeg društva koje brine i uključuje sve i dopušta svima da adekvatno iskoriste vlastiti potencijal.

Sretnu i uspješnu Novu godinu žele Vam uposlenici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba