Skip to main content
Please wait...

Novosti

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj nastavili su posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, te ovom prilikom posjetili Šumarski fakultet, Mašinski fakultet i Prirodno-matematički fakultet.

U njihovoj pratnji bili su prof.dr. Naris Pojskić, predsjednik Vijeća Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i prof.dr. Samir Dolarević, predsjednik Vijeća Grupacije tehničkih nauka.

Posjete su organizirane kako bi se sagledale okolnosti u kojima fakulteti djeluju, te prioriteti i problemi koje je potrebno rješavati kroz zajedničko djelovanje Univerziteta i Ministarstva, a s ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Predstavnici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo učestvovali su u online konferenciji koja je organizovana u okviru regionalne incijative „Digitalno obrazovanje za Zapadni Balkan 2021“, pod pokroviteljstvo USAID-a.

Glavni cilj održavanja konferencije je unapređenje obrazovanja kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i harmoniziranje aktivnosti sa Akcionim planom Evropske komisije za razvoj digitalnog obrazovanja 2021-2027. 

Vebinar je otvorio dr. Saša Stojanović pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosvjeti i nauci Republike Srbije. Prisutnim se obratile i Nataša Petrović iz Balkanskog fonda za demokratiju u Srbiji, Aleksandar Borisavljević, direktor Centra za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan, te dr. Danijela Šćepanović iz Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnologije Republike Srbije.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović ugostila je turskog atašea za obrazovanje u Ambasadi Republike Turske u Bosni i Hercegovina Vasi Eteu.

Ovom prilikom, razgovarano je o dosadašnjim projektima i saradnji resornog ministarstva i Ureda za obrazovanje Republike Turske u BiH.Izražena je obostrana spremnost za dalji nastavak povezivanja u oblasti nauke, visokog obrazovanja i mladih.

Ministrica Husić-Mehmedović je da će jedan od prioriteta rada ministarstva biti i promocija programa mobilnosti profesora i studenata, kao i rad na zajedničkim projektima u okviru programa EU kao strateškog okvira za evropsku saradnju u obrazovanju i osposobljavanju.

Ataše Etea je ministrici Husić-Mehmedović zaželio uspješan rad, te najavio podršku svim navedenim aktivnostima.

Učenici od 1. do 5. razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo od danas su izuzeti od nošenja maski tokom nastave u učionicama.

Ovo je instrukcija Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo koje je izmijenilo Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području KS u školskoj 2020/2021. godini, u dijelu Općih odredbi.

I ova izmjena Uputstva proistekla je iz usvojene naredbe i preporuka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a koje je ona donijela na prijedlog Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

 

Ovosedmična predavanja u okviru webinara imaju za cilj nastaviti sa edukacijom nastavnika-pedagoga na svim nivoima obrazovanja, a koje je započeto prošle sedmice. Cijeneći da su najveći teret ovog transfera iz školskih klupa u online okruženje pored učenika i roditelja podnijeli upravo nastavnici/ce, resorno Ministarstvo je i ove godine organiziralo niz online seminara u saradnji sa UNICEF-om koji bi trebali dati praktične i korisne odgovore/primjere na način(e) prevazilaženja problema u nastavi. Pitanja poput kako koncipirati ishodišno orijentiranu nastavu, šta je utjecalo na (de)motivaciju učenika, na koji način animirati nezainteresirane učenike... samo su neka od korisnih pitanja koja se aktueliziraju različitim predavanjima i praktičnim primjerima iz nastave.

Webinari će se realizirati po slijedećem rasporedu:

1. Laseri – tehnologija sadašnjosti i budućnosti

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić je na sjednici Skupštine KS pokrenuo inicijativu da se samofinansirajući studenti Univerziteta u Sarajevu, čiji je prosjek ocjena osam i više oslobode plaćanja naknade školovanja za akademsku 2020/2021. godinu.

Ova inicijativa, prema riječima predlagača, predstavlja mjeru pomoći studentima i njihovim porodicama u uslovima pandemije. Sistemsko rješavanje ovog važnog pitanja, i poticanje izvrsnosti studenata sa visokim prosjekom, planirano je urediti novim zakonom o visokom obrazovanju.

Danas su o ovoj temi, uz predsjedavajućeg Okerića, sa studentima Medicinskog fakulteta u Sarajevu Ajlom Gračić, Makom Čamparom i Aladinom Aftićem razgovarali i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, te zastupnik u Skupštini KS, prof. dr. Damir Marjanović.

Zaključeno je da se hitno pristupi pronalasku pravnog puta za realizaciju ove inicijative.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministrica za nauku, visoko obrazovanju i mlade KS, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović i zastupnik u Skupštini KS, prof. dr. Damir Marjanović upriličili su danas sastanak sa najboljim studentima Univerziteta u Sarajevu - nosiocima priznanja “Zlatna značka” s ciljem sistemskog uređenja pitanja njihovog napredovanja i zapošljavanja, te organizovanja njihovog udruženja.

Ministrica Husić-Mehmedović potcrtala je nekoliko pitanja na koja resorno ministarstvo, Vlada i Skupština KS žele odgovoriti i tako stvoriti neophodne pretpostavke za unapređenja statusa ovih studenata, te im osigurati status u društvu koji su svojim rezultatima zavrijedili.

Jedno od aktuelnih pitanja za ove mlade ljude je uspostavljanje optimalnog modela plaćanja doktorskih studija u Budžetu KS, a za što postoji spremnost resornog ministarstva.

U želji da svim sudionicima nastavnog procesa zaposlenim u obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo obezbijedi kontinuiranu podršku u realizaciji online i kombinovane nastave, Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnju sa UNICEF-om nastavlja sa realizacijom novog ciklusa webinara.

Tokom sedmice održani su webinari na teme „Multimedijalni sadržaji u nastavi – primjeri primjene“, kao i oni posvećeni umjetnosti u obrazovanju, prije svega baletu i filmskoj muzici.

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović primila je danas ambasadoricu Republike Francuske u Bosni i Hercegovini Christine Toudic sa saradnicima.

Razgovarano je o saradnji Ambasade i Ministarstva u oblasti obrazovanja, sa akcentom na formiranje dvojezičnih odjeljenja u srednjim školama na području Kantona Sarajevo.

Ambasadorica Toudic je naglasila da im je jedan od ciljeva dodatno promovisanje dugoročnog učenja francuskog jezika u BiH i u zemljama regiona.

Kako je istakla, Ambasada Francuske je spremna pružiti podršku dodatnom stručnom usavršavanju profesora francuskog jezika u Kantonu Sarajevo, kao i mobilnosti studenata i profesora kroz programe Erasmus+.

Ministrica Hota-Muminović je zahvalila delegaciji  Ambasade Francuske na ovoj posjeti i naglasila da je interes za saradnju  i unapređenje obrazovnog procesa u Kantonu Sarajevo obostran.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo obavještava zainteresovane studente, a na osnovu informacije Ambasade Ruske Federacije u Bosni Hercegovini, o dodjeli državne stipendije za studiranje na visokoškolskim ustanovama Ruske Federacije za 2021/22. školsku godinu iz budžeta Ruske Federacije.

S tim u vezi, obavještavamo vas da detaljne informacije o stipendijama možete naći na stranici http://www.bih.mid.ru/ u odjeljku „obarazovanje u Rusiji“ kao i na web portalu http://www.studirajvani.ba/.

Registracija zaintetresiranih kandidata u elektronskom sistemu prijema dokumenata http://edu.rs.gov.ru/ , otvorena je od 20. januara do 20. februara 2021. godine.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović uputila je danas svim ženama i djevojkama u nauci čestitku, povodom 11. februara - Međunarodnog dan žena i djevojaka u nauci, u kojoj kaže:

"Ujedinjene nacije, partneri širom svijeta, žene i djevojke obilježavaju 11. februar - Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci. Kako bi se postigao puni i jednak pristup i sudjelovanje u nauci za žene i djevojke u cijelom svijetu, te daljnje postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i djevojaka, Generalna skupština UN-a usvojila je rezoluciju A / RES / 70/212 proglašavajući 11. februar Međunarodnim danom žena i djevojaka u nauci.

Korona virus i mentalno zdravlje – preporuke i savjeti „U nenormalnim uvjetima, svi osjećaji su normalni.“

„Korona virus i mentalno zdravlje – preporuke i savjeti“ naziv je izuzetno važnog predavanja kojim je započet drugi ciklus webinara u organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Resorno ministarstvo u saradnji sa UNICEF-om, prvim predavanjem, ukazalo je na važnost očuvanja cjelokupnog zdravlja čovjeka, sa akcentom na mentalno zdravlje učenika, roditelja kao i nastavnika/ca.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dostavilo je osnovnim i srednjim školama instrukciju da se u mjesecu februaru školske 2020/2021. godine realiziraju časovi Odjeljenske zajednice koji će za cilj imati upoznavanje učenika sa rizicima u online okruženju, kao i razvijanje svijesti o mogućim posljedicama korištenja društvenih mreža, interneta i video igara.

Cilj je zaštititi djecu od neželjenih posljedica, u vremenu velikih izazova, kada se i nastavni proces odvija u online okruženju. Na web stranici Ministarstva (http://mon.ks.gov.ba), postavljen je link "Sigurnost u digitalnom okruženju", sa pregledom priručnika i video-materijala koji se mogu koristiti prilikom realizacije časova Odjeljenske zajednice.

Dan sigurnijeg interneta 2021. godine u svijetu će se i ovaj put obilježiti pod sloganom „Zajedno za bolji internet“ ("Together for a better internet") dana 9. februara. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava od 2011. godine na inicijativu udruženja „Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS“ (MFS-EMMAUS), u organizaciji Centra za sigurni internet u BiH, koji Vas ovim putem poziva da se pridružite obilježavanju ovog značajnog dana.

Premijer Kantona Sarajeva Edin Forto, ministar zdravstva Haris Vranić, ministrica pravde i uprave Lejla Brčić i ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović govorili su na današnjoj press konferenciji o pripremi za vakcinaciju, primjenama epidemioloških mjera u školama, te odgovarali na pristigla pitanja novinara.

Na samom početku, premijer Forto je kazao da je situacija u kojoj se KS našao situacija u kojoj se našla i država Bosna i Hercegovina.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Melika Husić-Mehmedović i ambasadorica Republike Francuske u BiH Christine Toudic i razgovarale su danas o mogućim projektima saradnje i jačeg akademskog povezivanja Francuske, BiH i Kantona Sarajevo.

Ministrica Husić-Mehmedović je pozdravila proaktivni pristup Francuske ambasade, jer je pokazan interes i upoznavanje sa svim resorima koje djeluju u okviru Vlade KS.

Izrazila je posebno zadovoljstvo što je ambasadorica Toudic u svojim posjetama među prvim odabrala i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, koje je novo ministarstvo, i kojem svaka podrška i domaća, ali i međunarodne zajednice je dobrodošla.

Među temama o kojima se danas razgovaralo je i ujednačavanje novog zakona o visokom obrazovanju sa evropskim pravnim okvirom u kojem se, prema riječima ministrice Husić- Mehmedović, očekuje i podrška međunarodne zajednice i ambasada zemalja Evropske unije.

U želji da svim sudionicima nastavnog procesa u obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo obezbijedi kontinuiranu potporu u realizaciji online i kombinovane nastave, Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNICEF-om, nastavlja sa realizacijom novog ciklusa webinara.

Teme i termini realizacije webinara u ovoj sedmici:

1. Korona virus i mentalno zdravlje – preporuke i savjeti

Datum: 9.2.2021. godina (utorak) Vrijeme: 18.00h Predavač: Aida Baručija

Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka: LINK: https://bit.ly/3avptM4

2. Multimedijalni sadržaji u nastavi – primjeri primjene

Datum: 10.2.2021. godina (srijeda) Vrijeme: 18.00h Predavač: Azra Kreho

Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka: LINK: https://bit.ly/2YSD7Ua

U Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo danas je upriličena prezentacija projekta,  čiji je cilj izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih prema potrebama tržišta rada.

Projekt je usmjeren ka izgradnji kapaciteta privrednih komora Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona kako bi preuzeli uloge koje su im dodijeljene zakonima o obrazovanju odraslih.

Implementatori projekta su Privredna komora KS, Fondacija Helvetas, te privredne komore navedenih kantona.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje objavilo je prečišćeni tekst Uputstva o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo.

Ministrica odgoja i obrazovanja KS Naida Hota-Muminović i ministar zdravstva KS, prof.dr. Haris Vranić na danas održanoj press konferenciji uputili su javnosti dodatne informacije vezane za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u uvjetima pandemije.

Ministarstvo odgoja i obrazovanja, nakon dogovora sa Ministarstvom zdravstva KS i Kriznim štabom MZ KS, uputilo je prema osnovnim i srednji škola dopunu uputstva u kojoj se kaže da će se od 8. februara 2021. godine (ponedjeljak) u školske klupe vratiti učenici starijih razreda, odnosno devetog razreda osnovne škole, te završnih razreda trogodišnjeg i četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja.

Kako je istakla ministrica Hota-Muminović, nakon što su urađene pripreme i konsultacije sa zdravstvenom strukom, kao i sa Udruženjem roditelja KS, trenutno je moguće za ove učenike organizirati nastavu u školskim klupama.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba