Skip to main content
Please wait...

Novosti

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović danas se zvanično susrela na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (SSST) sa predsjednikom ovog univerziteta, akademikom Ejupom Ganićem.

Ovo je jedna od prvih u nizu posjeta novoizabrane ministrice privatnim, ali i državnim univerzitetima koje imaju za cilj uspostavljanje dobre saradnje, te upoznavanje sa dosadašnjim rezultatima i planom njihovog rada.

Akademik Ganić je predstavio Univerzitet SSST, njegove programske kapacitete, naučno-istraživački potencijal i izuzetnu spremnost za saradnju i buduću međusobnu kooperaciju na realizaciji niza projekata.

Novoimenovana ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović sa saradnicama posjetila je danas Rektorat Univerziteta u Sarajevu.  U fokusu razgovora sa rektorom Rifatom Škrijeljem i prorektorima Tarikom Zaimovićem i Tamarom Karača-Beljak bila je organizacija nastave u narednom semestru, kao i izrada zakona o visokom obrazovanju, te naučno-istraživačkoj djelatnosti.

Ukoliko epidemiološka situacija bude zahtijevala izvođenje nastave online, ono će biti unaprijeđeno na svim fakultetima, ili bar kvalitativno ujednačeno, istakla je ministrica Husić-Mehmedović.

Svim učenicima pravoslavne vjeroispovijesti, njihovim roditeljima, kao i svim zaposlenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo koji obilježavaju Božić, želimo Srećan Božić, uz želje za dobro zdravlje i uspjeh na porodičnom i poslovnom planu.

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su na današnjoj 32. radnoj sjednici, održanoj u online formatu, imenovali novi saziv Vlade KS. 

Novoimenovani premijer je Edin Forto.

Za ministricu pravde i uprave imenovana je Lejla Brčić, za ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović, za ministra saobraćaja Adnan Šteta, za ministra unutrašnjih poslova Admir Katica, za ministra privrede Adnan Delić, za ministra finansija Davor Čičić, za ministra zdravstva Haris Vranić, za ministricu visokog obrazovanja, nauke i mladih Melika Husić-Mehmedović, za ministricu odgoja i obrazovanja Naida Hota-Muminović, za ministra kulture i sporta Samir Avdić, za ministricu rada, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ivana Prvulović, te za ministra za boračka pitanja Omer Osmanović.

Dragim učenicima, njihovim roditeljima, kao i svim zaposlenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama, želimo sretnu i uspješnu Novu 2021. godinu, uz ispunjenje svih želja i uspjeh na porodičnom i poslovnom planu.

Dragi učenici/ice došli smo do kraja prvog polugodišta školske 2020/2021. godine i kraja kalendarske godine. Godina koja je iza nas bila je puna izazova i iskušenja te ste često morali ulagati dodatne napore prilikom suočavanja sa novim i neočekivanim stresnim događajima. Online platforme, online predavanja, online roditeljski sastanci - to je postao vaš uobičajeni riječnik zbog pandemije izazvana virusom COVID-19 koja je donijela promjene cijelom svijetu.

Vjerujem da se pandemija bliži kraju i da ćete drugo polugodište školske 2020/2021. godine početi u svojim školskim klupama i poznatom školskom okruženju, uz nezamjenjive direktne interakcije sa vršnjacima i nastavnicima.

Danas su premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i predsjednik Sindikata uposlenih u oblasti srednjeg obrazovanja u KS Faruk Bešlić potpisali novi Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u KS, nakon što je na njega Vlada KS dala svoju saglasnost.

Ovim Kolektivnim ugovorom uređuju se pitanja prava iz radno-pravnog odnosa za oko 3.000 zaposlenih u srednjem obrazovanju.

"Želio bih se zahvaliti i čestitati pregovaračkim timovima koje su vodili ministar za obrazovanje, nauku i mladu KS Anis Krivić i predsjednik Sindikata Faruk Bešlić na inicijativi i upornosti za potpisivanje ovog Ugovora koji u svojoj suštini potvrđuje sva ona prava koja je ova djelatnost već imala", istakao je premijer Nenadić, nakon potpisivanja.

Cilj razvoja Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) je pružanje podrške BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP). Stoga je osnovni zadatak NCP BiH promovisanje učešća BiH istraživača i istraživačkih institucija u okvirnom programu za istraživanje i tehnološki razvoj pod nazivom Horizont 2020 (Horizon2020), COST i EUREKA.

U mjesecu decembru je objavljeni veliki broj javnih poziva koji nude finansiranje projekata iz različitih oblasti, od umjetne inteligencije do robotike za inspekciju i održavanje, naredna generacija interneta i slično.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donosi O D L U K U o utvrđivanju konačne rang-liste dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Ovom odlukom utvrđuje se lista dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje O D L U K U o utvrđivanju konačne rang-liste dobinika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“.

Ovom odlukom utvrđuje se lista dobitnika sredstava za studijsku 2020./2021. godinu po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“.

Cijenjeni,

u petak, 25. decembra 2020. godine se obilježava jedan od najznačajnijih kršćanskih praznika, te se koristimo prilikom da našim učenicima, njihovim roditeljima, kao i svim zaposlenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo – katolicima, koji obilježavaju Božić, zaželimo Sretan Božić, uz ispunjenje svih želja na porodičnom i poslovnom planu.

Predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prisustvovali su online sastanku na temu prepoznavanja značaja saradnje obrazovnih vlasti, privatnog i nevladinog sektora u oblasti razvoja IKT-a putem osnaživanja digitalnih kompetencija nastavnika i ulaganja u razvoj nastavnog kadra.

Sastanak je organizovalo Udruženje IT kompanije „Bit Alijansa“ sa predstavnicima nadležnih kantonalnih ministarstava.

Sastanku su, također, prisustvovali predstavnici obrazovne vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu, Udruženja nastavnika i profesora informatike i Međunarodne organizacije za migaracije – IOM.

Na sastanku su prepoznati veliki izazovi u obrazovnom sektoru, potreba za sistemskim djelovanjem i značaj zagovaranja obrazovnih politika koje će pomoći u rješavanju različitih problema u sferi obrazovanja (razvoj digitalnih kompetencija nastavnog kadra, infrastrukturno opremanje škola, nedostatak finansijskih podsticaja za nastavnike).

U okviru projekta „Projekat općeg obrazovanja (TABLA)“ koji je podržan od USAID-a, a implementira ga Save the Children u saradnji sa ministarstvima obrazovanja u cilju razvoja kvaliteta obrazovnog sistema u BiH, održan je treći sastanak Radne grupe za projektnu cjelinu 2 (PC - 2).

Sastanku su prisustvovali predstavnici obrazovnih vlasti, nastavnici iz osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo, ekspertni tim iz BiH te ekspertni tim iz Zavoda Republike Slovenije za školstvo.

Projektna cjelina 2 (PC-2) za cilj ima, u saradnji sa ministarstvima obrazovanja i pedagoškom zavodima u BiH, izradu paketa obuka za stručno usavršavanje i sistema za licenciranje/akreditaciju nastavnog osoblja za STEAM I 4Cs/4k.

Ministar za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, Anis Krivić, u petak 18. decembra 2020. godine potpisao je ugovore sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje udruženja/nevladinih organizacija za projekte za mlade u 2020. godini.

Ukupno 59 udruženja/nevladinih organizacija ispunilo je formalno-pravne uslove Javnog poziva, te je dodijeljeno 190.000,00 KM. Potrebno je naglasiti da je ovo do sada najveći iznos izdvojenih sredstava za projekte za mlade!

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, ministar kulture i sporta KS Kenan Alikadić i ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić razgovarali su danas sa predstavnicima Vijeća mladih KS, koji su se, ovom prilikom, zahvalili Vladi, prvenstveno na prostoru koji im je dodijelila, ali i na dobroj saradnji koji su ostvarili tokom njenog prethodnog mandata.

Na sastanku su od Vlade KS zatražili dodatnu podršku za opremanje prostora, kako namještajem tako i informatičkom opremom, što su im predstavnici Vlade obećali osigurati.

Ovim povodom, bilo je riječi i o sistemskom i trajnom rješenju finansiranja djelovanja i rada ovog vijeća, odnosno o potrebi da budu uvršteni u budžet KS, kao njegovi stalni korisnici.

Uvažavajući naredbe, mjere i preporuke Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje su usmjerene na prevenciju širenja infekcije COVID-19, obavještavamo Vas da Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini, broj: 11-34-31987-8/20 od 22.10.2020. godine, ostaje na snazi do 31.12.2020. godine.

Napominjemo da je škola dužna pratiti aktuelnu epidemiološku situaciju i sve aktivnosti organizirati na način koji osigurava zaštitu zdravlja učenika i radnika. Ministarstvo kontinuirano sa nadležnim organima i institucijama pažljivo analizira stanje na terenu radi eventualnog donošenja novih mjera i smjernica za odvijanje neposrednog odgojno-obrazovnog nastavnog procesa u školama.

U Srednjoškolskom centru „Nedžad Ibrišimović“ u Ilijašu danas je svečano otvoren multifunkcionalni prostor za mlade.

Otvorenju su prisustvovali ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Anis Krivić, Stručna saradnica za pitanja mladih MONKS-a, Lejla Abazović, načelnik općine Ilijaš Akif Fazlić, direktor SŠC „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš Amir Džafo, Sanja Zagorac-Jozić pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti Općine Ilijaš, Elma Glamoč predsjednica omladinske ogranizacije „Carpe diem“, Stručna saradnica za obrazovanje, pitanje mladih i NVO sektor Općine Ilijaš Enisa Mešetović, Zorana Tovilović ispred Instituta za mlade KULT, Mirela Kurtović i Đenana Šehić polaznice obuke UMiD,te drugi predstavnici, nastavnici škole, i ostali gosti.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba