Skip to main content
Please wait...

Novosti

Uvažavajući Zaključke o usvajanju Informacije o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 25.01.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 170/2021 od 28.01.2021. godine, koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine te u skladu sa dostavljenim sugestijama Kriznog štaba Kantona Sarajevo, ovim putem Vam dostavljamo informacije koje će biti naznačene i u izmijenjenom i dopunjenom Uputstvu, broj:11/04-34-2024-3/21 od 01.02.2021. godine, a zbog blagovremene realizacije odgojno – obrazovnog procesa u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo. Pomenute izmjene se odnose na sljedeće:

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović posjetila je danas sa saradnicama Treću gimnaziju Sarajevo.

Tom prilikom, razgovarala je sa Upravom škole i nastavnim kadrom o aktuelnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom koronavirusa, koja se negativno odražava i na odvijanje odgojno-obrazovnog rada.

Ukazano je i na sve prednosti i nedostatke dosada provedenih modela odgojno-obrazovnih procesa.

U fokusu razgovora bila su i pitanja vezana za implementaciju projekta „eDnevnik“ u srednjim školama, kao i međunarodnog projekta „Tabla“.

Ministrica Hota-Muminović je analizirajući ova pitanja istakla „kako je svaki međunarodni projekt prilika za povećanje kompetencija nastavnika koji u njima učestvuje“, a time i unapređenje kvaliteta škola u koje oni donose nova znanja stečena na ovaj način, i to posebno kroz proces njihovog prenosa kolegama i učenicima.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade obavještave sve zainteresovane mlade da Minisitarstvo vanjskih poslova Japana (MOFA) i Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO) provode program razmjene mladih „Zapadni Balkan upoznaje Japan: most u budućnost“, koji će se realizirati od 10.do 18. maja 2021. godine.

Ovaj program je program razmjene posjeta mladih, a ima za cilj produbiti razumijevanje sudionika o Japanu i njegovoj politici, promovirati međusobno razumijevanje i pomirenje putem intelektualne i kulturne razmjene, te izgraditi osnovu za buduće prijateljstvo i saradnju između Japana i zapadnog Balkana. Rok za dostavu prijava je 22. februar 2021. godine.

Aplikanti koji su kvalifikovani i zainteresovani da učestvuju u programu trebaju ispuniti aplikacijsku formu na linkuhttps://forms.gle/6MMkUwsZz9vE8bJo8

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo obavještava zainteresovane studente, a na osnovu informacije Ministarstva vanjskih poslova Rumunjske – Uprava za kulturnu diplomaciju, obrazovanje i nauku, o programu stipendiranja stranih državljana od strane Vlade Rumunjske za akademsku 2021/22. godinu.

Stipendije se dodjeljuju na temelju konkursa Ministarstva vanjskih poslova Rumunjske, podnošenjem prijave putem diplomatskih misija Rumunjske, a krajnji rok za podnošenje prijava rumunjskom Ministarstvu vanjskih poslova od strane njenih diplomatskih misija je 5.maj 2021.godine.

Više podataka o stipendijama, kao i aplikacijski obrasci se mogu pronaći putem poveznica:https://www.mae.ro/node/10250 (rumunjska verzija)https://www.mae.ro/en/node/10251 (engleska verzija)

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović održala je sastanak sa predstavnicama Udruženja pedagoga Kantona Sarajevo.

Razgovarano je o različitim izazovima s kojim se pedagozi suočavaju u obavljanju svakodnevnih poslova, njihovoj ulozi u pružanju stručne podrške djeci u doba pandemije izazvane virusom i drugim aktuelnim pitanjima.

Ministrica Hota-Muminović istakla je da je poziv pedagoga iznimno značajan za realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u školama, jer pedagozi pružaju stručnu podršku učenicima, nastavnicima, ali i roditeljima/starateljima učenika.

Kazala je da će Ministarstvo organizirati stručnu edukaciju za pedagoge, kako bi se dodatno osnažili u pružanju podrške svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa.

Razmatranje modela rada odgojno-obrazovnih ustanova i početak nastave u drugom polugodištu bio je povod sastanaka ministrice za odgoj i obrazovanje Naide Hota – Muminović sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja KS.

Pojašnjeno je da su prilikom izrade Uputstva o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama KS, u razmatranje uzeti prijedlozi, primjedbe i sugestije direktora.

Na sastanku su prezentovane određene aktivnosti i planovi koje poduzima resorno ministarstvo s ciljem stvaranja uslova za početak nastave u drugom polugodištu, kako bi se pronašla najoptimalnija rješenja za učenike i obrazovne institucije.

Te aktivnosti podrazumijevaju donošenje zakona i podzakonskih akata, kao i ostale programe koje su predložili direktori osnovnih i srednjih škola, uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera, poručeno je sa sastanaka.

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović ugostila je turskog atašea za obrazovanje u Ambasadi Republike Turske u Bosni i Hercegovina Vasi Eteu.

Uvaženi ataše Etea je poželio ministrici sretan i uspješan rad, te joj predstavio dosadašnje projekte i saradnju resornog ministarstva i Ureda za obrazovanje Republike Turske u BiH.

Ministrica Hota-Muminović se zahvalila atašeu na dosadašnjoj podršci Republike Turske, te iskazala nadu da će se ista nastaviti i dalje, kao i da će se pokrenuti i implementirati čitav niz novih projekata.

Kako se cijeli svijet suočava sa izazovima koje je izazvala pandemija COVID-19, a sektor obrazovanja je jedno od najviše pogođenih područja društvenog djelovanja i života, jedna od tema sastanka je bila i realizacija obrazovnog procesa u vrijeme pandemije.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović, u pratnji saradnice Azre Ivazović, posjetila je danas Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), gdje se sastala sa rektorom, prof.dr. Ahmetom Yıldırımom i užim rukovodstvom ovog univerziteta.

Prije ove današnje, prethodnih dana je ministrica Husić-Mehmedović posjetila i druge visokoškolske obrazovne ustanove u Kantonu Sarajevu, te tom prilikom najavila kako novouspostavljeno Ministarstvo pokreće ozbiljne i temeljite procese u ciljem donošenja nove - modernije legislative unutar Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti, koja će podrazumijevati modernizaciju i novi zamah naučno-nastavne i istraživačke djelatnosti u Kantonu Sarajevo.

Rektor Yıldırım informisao ministricu o dosadašnjim rezultatima rada i planovima budućeg djelovanja ovog univerziteta, te izrazio punu podršku pokrenutim procesima.

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović održala je danas prvi zvanični sastanak sa predstavnicima Udruženja “Vijeće roditelja osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo” na kojem je razgovarano o početku nastave učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine.

Predstavnici “Vijeća roditelja osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo” podržali su predloženu organizaciju nastavnog procesa u Kantonu Sarajevo, te istakli kako je uputstvo o njegovoj organizaciji blagovremeno dostavljeno svim akterima ovog procesa.

Pored navedenog, aktualizirane su i teme koje se odnose na poboljšanje odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama, te izneseni prijedlozi koji će doprinijeti kvalitenijem odgojno-obrazovnom procesu.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Melika Husić-Mehmedović i predstavnice Ministarstva zdravstva KS - sekretar Amra Isić i pomoćnica ministra Alma Kadić, te dekan Veterinarskog fakulteta Muhamed Smajlović danas su razgovarali sa šefom kabineta ministra spoljne trgovine i ekonomskih poslova Nemanjom Pandurevićem i direktorom Ureda za veterinarstvo BiH Ljubomirom Kalabom o potrebi sistemskog rješavanja funkcioniranja, rada te, prije svega, finansiranja referentne laboratorije ovog fakulteta u Sarajevu.

Kako je navedeno, do kraja marta 2021. godine neophodno je završiti redovno godišnje provođenje inter-laboratorijskog testiranja za dvije značajne bolesti peradi, kao što su Newcastle oboljenje i Aviarna influenca, da bi prerađivači pilećeg mesa u BiH mogli da nastave s izvozom u Evropsku uniju.

Početak nastave u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine za period od 01.02.2021. godine do 05.02.2021. godine, odvijat će se po istom modelu koji je bio na snazi do dana 31.12.2020. godine, tj. prema Uputstvu o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini broj: 11-34-31987-8/20 od 22.10.2020. godine ostaje na snazi do 05.02.2021. godine.

Dakle, u prvoj sedmici odvijanja nastave, učenici osnovnih škola prvog, drugog, trećeg, četvrtog i dijelom peti razred, nastavu će pohađati po kombinovanom modelu, dok će učenici od šestog do devetog razreda nastavu pohađati online. Učenici srednjih škola od prvog do četvrtog razreda nastavu također pohađaju po online modelu u periodu od 01.02.2021. do 08.02.2021. godine.

Učenici/ce osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo, koji ne mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/20) svoje zahtjeve za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu upućuju Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, kao i zahtjevi za odjavu sa evidencije se mogu preuzeti na web stranici www.mon.ks.gov.ba, u šalter sali Kantona Sarajevo na adresi Reisa Džemaludina Čauševića 1 i Studentskom domu Nedžarići adresa Aleja Bosne Srebrene bb.

Redovni studenti/ice visokoškolskih ustanova sa područja Kantona Sarajevo, koji ne mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službenen novine Kantona Sarajevo“, broj 50/20) svoje zahtjeve za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu upućuju Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. Zahtjevi za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, kao i zahtjevi za odjavu sa evidencije se mogu preuzeti na web stranici www.mon.ks.gov.ba i u šalter sali Kantona Sarajevo na adresi Reisa Džemaludina Čauševića 1.

Iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo obavještavaju učenike i roditelje da će se početak nastave u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine za period od 01.02.2021. do 05.02.2021. godine odvijati po istom modelu koji je bio na snazi do 31.12.2020. godine.

Dakle, u prvoj sedmici odvijanja nastave, učenici osnovnih škola prvog, drugog, trećeg, četvrtog i dijelom petog razreda nastavu će pohađati po kombinovanom modelu, dok će učenici od šestog do devetog razreda nastavu pohađati online.

Učenici srednjih škola od prvog do četvrtog razreda nastavu također pohađaju po online modelu u periodu od 01.02.2021. do 08.02.2021. godine.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministrica odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo Naida Hota–Muminović sa načelnikom Općine Centar Srđanom Mandićem danas su obišli gradilište na Šipu, gdje je u toku izgradnja osnovne škole i vrtića.

Po riječima premijera Forte, Vlada KS će i dalje biti partner Općini Centar, kada je u pitanju realizacija ovog izuzetno značajnog projekta, koji će zasigurno povećati kvalitetu života stanovnika sa područja ovog naselja.

“U razgovorima sa ministricom Hota-Muminović i načelnikom Mandićem dogovoreno je da se u budžetima Općine i Kantona povećaju izdvajanja kako bi izgradnja objekta bila okončana do septembra. Prioritet Vlade je proširenje obuhvata predškolskih ustanova, ali i modernih škola za našu djecu”, dodao je premijer Forto.

Ministrica Hota-Muminović je naglasila da učenici trebaju imati najbolje i najoptimalnije uvjete za rast i razvoj, a ova škola će po svemu sudeći upravo to i ponuditi.

Intenziviranja saradnje Ministarstva i UNICEF-a, s ciljem unapređenja kvaliteta obrazovanja i obrazovnog procesa u Kantonu Sarajevo, bio je povod današnjeg sastanka ministrice za odgoj i obrazovanje KS Naide Hota – Muminović sa predstavnicima ove organizacije Sanjom Kabil i Lamijom Landžo.

Tokom sastanka akcent je stavljen na partnerski rad resornog ministarstva i UNICEF-a, a posebno kada su u pitanju projekti vezani za izradu inkluzivnog obrazovanja, unapređenje digitalnih kompetencija nastavnika, kao i rješavanje pitanja obrazovanja djece koja nisu uključena u sistem.

Bilo je riječi i o aktivnostima koje je potrebno poduzeti kako bi se implementirala inicijativa projekta „LearnIn“ u Kantonu Sarajevo.

Izrada novog Zakona o visokom obrazovanju KS, sagledavanje aktuelnog stanja, evidentiranje eventualnih poteškoća u radu, te unapređenje saradnje bili su povod za organiziranje posjete ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Melike Husić-Mehmedović i rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja trima organizacionim jedinicama UNSA.

Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj su danas, sa prof. dr. Arzijom Pašalić, predsjednicom Grupacije medicinskih nauka, posjetili Stomatološki fakultet sa klinikama, a zatim i Arhitektonski i Građevinski fakultet.

Kako je istakla ministrica Husić Mehmedović radi se o prvim posjetama organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu kako bi se sagledali prioriteti, te problemi koje je potrebno rješavati u sinergiji Univerziteta i Ministarstva, a sve s ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu.

Ministrica odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur i direktorica JU „Djeca Sarajeva“ Suanita Banda ozvaničili su danas početak radova na rekonstrukciji objekta vrtića „Lužani“, koji se nalazi u ulici Karima Zaimovića 4.

Ministrica Hota-Muminović je, ovom prilikom, podsjetila kako je opredjeljenje Vlade Kantona Sarajevo povećanje kapaciteta ustanova za predškolski odgoj.

"Trenutno radimo na objedinjavanju registra svih objekata u Kantonu Sarajevo, koji su u fazi rekonstrukcije ili čekaju rekonstrukciju, ali i onih koji su u završnoj fazi. Na taj način ćemo imati kompletne podatke i nadam se u pravo vrijeme po tome postupiti. U Budžetu za 2021. godinu planirano je sufinansiranje boravka djece u predškolskim ustanovama, kako bi se omogućilo uključenje što većeg broja djeca, te time i olakšalo roditeljima", izjavila je ministrica Hota-Muminović.

Saradnja Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade sa predstavnicima Akademije nauka i umjetnosti BiH (ANUBiH) bila je povod današnje posjete ministrice, prof. dr Melike Husić - Mehmedović ovoj ustanovi, a za koju je, ovom prilikom, istakla da se radi o ustanovi od posebnog društvenog značaja ne samo za Kanton Sarajevo, nego i za Bosnu i Hercegovinu.

Tokom sastanka razgovarano je o radu ANUBiH, aktuelnim projektima i budućim planovima, ali i o problemima s kojima se suočava ova ustanova već duži period, posebno u finansijskom smislu.

Ovim povodom, ministricu i njene saradnice ugostili su potpredsjednica ANUBiH akademkinja Lidija Lincender – Cvijetić i akademik Asif Šabanović, koji su posebno naglasili kako je dosadašnju saradnju potrebno dodatno intenzivirati.

U  skladu sa Principima i mjerama djelovanja Vlade Kantona Sarajevo za 2021-2022. godinu, te uvažavajući potrebu da se oblast visokog obrazovanja uredi na cjelovit i sistemski način, Kanton Sarajevo počinje sa izradom Zakona o visokom obrazovanju  i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti KS.

Vlada KS je danas imenovala Komisiju za izradu teksta ova dva važna zakona,  na prijedlog novoosnovanog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

U sastav komisije imenovani su akademik prof. dr. Miloš Trifković, kao predsjednik, dok su za članove imenovani profesori Univerziteta  u Sarajevu sa međunarodnim iskustvom, kao i privatnih univerziteta, te predstavnici studenata, Privredne komore, kao i Udruženja poslodavaca KS.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba