Skip to main content
Please wait...

Novosti

Međunarodni kongres matematičara u Sankt Petersburg - Juli 2022. godine

Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini dostavila je informaciju da će se u julu 2022. godine u Sankt Petersburgu održati Međunarodni kongres matematičara.

Na stranici www.icm2022.org je moguće dobiti više informacija te izvršiti registraciju učesnika.

ECML - Evropski dani jezika

Evropski centar za moderne jezike (ECML) je dostavio informaciju da se ove godine obilježava dvadeseta godišnjica evropskog dana jezika (EDL). Evropski dani jezika obilježava se od 2001. godine kada su Vijeće Evrope i Evropska unija zajedničkim obilježavanjem evropske godine jezika uključile milijuna ljudi iz 45 zemalja i od tada se svake godine 26. septembra zemljama širom Evrope organiziraju aktivnosti koje imaju za cilj promociju jezičke različitosti u Evropi i važnosti učenja jezika.

Više informacija o navedenom je na linku ispod:

Informacija -Stipendije za istraživače Andrew W.Mellon fondacije i mreže "Schoolars at Risk"

Andrew W.Mellon fondacija i mreža "Schoolars at Risk" (SAR) objavili su poziv za radionicu o akademskim slobodama i dodjelu stipendija za istraživanje na daljinu, istraživača koji su na početku karijere, a studiraju, pišu i/ili predaju o akademskoj slobodi i srodnim vrijednostimma visokog obrazovanja.

Rok za prijave je 15.avgust 2021. godine, a realizacija programa je planirana za period novembar 2021. godine do oktobra 2022. godine.

Više informacija je dostupno putem linka: https://www.scholarsatrisk.org/mellon-sar-akademic-freedom-workshop-fellowships

Informacija - Nagrada Euro-mediteranske skupštine lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) za mlade poduzetnike za 2022. godinu

Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavilo je Ministarstvu civilnih poslova BiH obavještenje sa pozivom i promotivnim materijalom za prijavu za nagradu za mlade poduzetnike, koje dodjeljuje Nagrada Euro-mediteranske skupštine lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) za 2022. godinu.

Regionalne i lokalne zajednice mogu prijaviti mlade poduzetnike starosti do 35. godina iz mediteranske regije, odnosno Albanije, Alžira, Bosne i Hercegovine, Egipta, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Mauritanije, Monaka, Crne Gore, Maroka, Palestine, Tunisa i Turske.

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 15.09.2021.godine, a dobitnik nagrade će biti objavljen na marginama sljedeće plenarne sjednice ARLEM-a 2022. godine.

Link za prijavu mladih poduzetnika je https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARLEM_award_2022.

 

Pod njemačkim predsjedavanjem Evropskom unijom i Savjetom Evrope, na Trećoj evropskoj konvenciji omladinskog rada okupilo se onlajn oko 1 000 učesnika. Trenutak održavanja Konvencije potaknut je ovom jedinstvenom političkom konvergencijom koja obećava ostvarenje Evropske agende za omladinski rad putem takozvanog Bonskog procesa. Konvencija je njegov početak.

Svi učesnici pripadaju dinamičnoj „zajednici praktičara" omladinskog rada unutar i širom 50 evropskih zemalja predstavljenih na konvenciji. Ova upadljivo raznolika zajednica praktičara (vidi ispod) je raspravljala i direktno doprinijela ovoj završnoj deklaraciji.

Sekretarijat odjela za obrazovanje Vijeća Evrope objavio je „Poziv za apliciranje za program dobre prakse u promociji akademskog integriteta“.  Fokus poziva je u pronalaženju načina za promociju akademskog integriteta tokom trajanja pandemije COVID-I9. Prijedlozi se mogu dostaviti u okviru sljedećih šest kategorija: Podučavanje i učenje, Politike, Procedure, Komunikacija,  Upravljanje/strukture, Obuka.

Na poziv mogu aplicirati javne i privatne visokoškolske ustanove i unije studenata iz zemalja potpisnica Evropske kulturne konvencije.

Popunjen aplikacijski obrazac (na engleskom ili francuskom jeziku) je potrebno poslati elektronski (Word i/ili PDF) na e-mail etined@coe.int  najkasnije do 20. avgusta 2021. godine (do23:59 CEST).

U predmetu email-a treba da bude naznačeno ,,Call for Best Practices in Promoting Academic Integrity during COVID-19".

Rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), prof. dr. Ahmet Yıldırım, u pratnji pravnog savjetnika Imamović Jahje, posjetio je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo gdje se susreo sa ministricom prof. dr. Melikom Husić-Mehmedović. 

Posjeta je upriličena sa svrhom upoznavanja sa radom i projektima IUS-a u tekućoj i narednoj akademskoj godini. 

Ministrica Husić - Mehmedović informisala je Rektora Yıldırıma o dosadašnjem napretku u procesu donošenja novih Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti te zahvalila IUS-u na kooperativnosti i podršci navedenim procesima.  

Data je obostrana podrška naporima u jačanju međuinstitucionalne saradnje, kao i promoviranju zajedničnih projekata, kako na domaćem, tako i međunarodnom planu. 

Državni ured za ERASMUS+ u Bosni Hercegovini obavještava o pokretanju novog Vodiča kroz program Erasmus+ za period od 2021. do 2027.godine, kao i prvim pozivima za dostavljanje projektnih prijedloga.

Vodič kroz program Erasmus+ ključan je za razumijevanje Erasmus+ programa. Organizacijama i pojedincima koji sudjeluju u programu pruža opsežan popis mogućnosti podržanih programom. Programski vodič za 2021. godinu dostupan je u on-line verziji, s jednostavnijim i pristupačnijim formatom za lakše pronalaženje podataka, kao i PDF verziji, dostupno na poveznici: https://ec.eurpoa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en-

Sve informacije o pozivu za projektne prijedloge, pod nazivom „Call for proposal 2021-EAC/A01/2021 „Erasmus+ Programme (2021/C 103/11)“ dostupne su na web stranici:

Pozivamo sve zainteresirane strane da u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljnaja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 21/11 – Novi prečišćeni tekst, 30/11 – Ispravka, 23/15 i 26/17) uzmu aktivno učešće u javnim konsultacijama koje provodi Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Knatona Sarajevo i dostave svoje komentare na Prednacrt zakona o visokom obrazovanju.

Malo je ljudi koji shvataju da je jedino u obrazovanom društvu moguć boljitak, a još je manje ljudi koji su spremni da se za to bore.

Jovan Divjak, istinski intelektualac i altruist, je bio rijetki među rijetkim i njegov gubitak ćemo tek osjetiti u narednim godinama.

Hvala Vam za sve, i neka Vam je laka zemlja bosanska.

Poljska akademija nauka i Međunarodni institut za molekularnu i biologiju ćelija poziva zainteresovane za dodjelu dvogodišnjih stipendija po programu „PASIFIC“ za postdoktorske studije. Program je finasirana od strane EU, a glavni cilje je okupljanje 50 naučnika koji bi proveli dvije godine u pomenutim institucijama. Mesečna stipnedija iznosi oko 2.500 EUR neto, a stipendistima će biti osiguran i proračun za istraživanje u iznosu od 93.000 EUR po projektu. Prijaviti se mogu naučnici iz bilo koje naučne  oblasti.

Više informacija o načinu prijave i programu stipendiranja dostupno je putem internet stranice https://www.pasific.pan.pl  kao i na Euraxess portaklu https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/578170

Rok za podnošenje prijva  je otvoren od 15.marta do 30.aprila 2021. godine,  a po drugom pozivu od 15.septembra do 30. decembra 2021. godine.

Ministarstvo civilnih poslova putem web stranice www.mcp.gov.ba promovira aktivnosti iz svoje nadležnosti. Unutar ove stranice postoji i podstranica www.ncp.ba. Ova stranica ima za cilj promicanje EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije HORIZON 2020, te programa COST i EUREKA, kao i druge mogućnosti za sudjelovanje koje su dostupne bosanskohercegovačkoj akademskoj i istraživačkoj zajednici. Putem ove stranice će se pružati potpora za sudjelovanje naših istraživača i u narednom EU programu za istraživanje i inovacije „HORIZON EUROPE“.

Danas Pravni fakultet obilježava 75-tu  godišnjicu  postojanja. Čast je imati takav bastion znanja i rasadnik ekpertiza u ovom društvu.

Iskrene čestitke studentima, kolektivu i rukovodstvu Fakulteta.

Misija Bosne i Hercegovine pri EU u Bruxelles je dostavila infomaciju da su ministri obrazovanja država članica Evropske unije održali video konferenciju na kojoj su razgovarali o izazovima jednakog pristupa obrazovanju i obuci, inkluziji i obrazovnom uspjehu za sve.

Tokom sastanka, ministri obrazovanja Europske unije su razmijenili iskustva i najbolje prakse u postizanju jednakog pristupa za sve u obrazovanju na nivou Europske unije, na nivoima država, te regionalnom i lokalnom nivou.  Portugalski ministar obrazovanja, gdin. Tiago Brandao je informirao ministre obrazovanja o rezoluciji Vijeća o strateškom okviru za evropsku saradnju u području obrazovanja i obuke ka Evropskom području obrazovanja za razdoblje 2021. — 2030. godina. Vijeće je odobrilo ovu rezoluciju putem pisane procedure 18.2.2021. godine, a predsjedatelj Vijeća, gdin Brandao je istakao pet strateških prioriteta navedene rezolucije i to:

Drage dame, ulaganjem u svoje obrazovanje direktno doprinosite kvalitetu svog života, ali i razvoju društva. Prema posljednjim podacima BHAS (www.bhas.ba) upisanih studentica u 2018./19. akademskoj godini je 58.847. U 2018. godini na univerzitetima u BiH je diplomiralo 8.400 studentica, magistrirale su 2.052 studentice, a postali smo bogatije društvo za 87 doktorica nauka. U Bosni i Hercegovini je trenutno 28,4% visoko obrazovanih mladih žena (do 34 godine starosti). Ekonomskim riječnikom “Investicija u znanje plaća najbolje kamate.” (Bendžamin Frenklin), zato investirajte u sebe. Sretan vam 8. mart.

Dan nezavisnosti obilježavamo kao dan historijske potvrde postojanja Bosne i Hercegovine, naše domovine.

Ovo je dan koji trebamo dostojanstveno obilježiti i sjetiti se svih vrijednosti koje smo nezavisnošću dobili, a koje istovremeno sve nas obavezuju na društvenu odgovornost.

Ustavna, moralna i ljudska obaveza je poštivanje konstitutivnosti, ravnopravnosti i jednakosti svih naših narodnosti i građana, na šta smo se obavezali opredijelivši se za nezavisnost. Osnažimo zajedno te vrijednosti i ojačajmo puteve pomirenja i zajedništva, naše razlike poštujmo kao naše bogatstvo koje će izgraditi zajedništvo i sretnu budućnost svih nas.

Sretan 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u saradnji sa UNICEF-om i ove sedmice nastavlja sa intenzivnom edukacijom profesoinalaca koji djeluju u nastavnom procesu – redovnom, kombinovanom i online okruženju. I ove sedmice nas očekuje serija izuzetno zanimljivih i korisnih predavanja koji imaju za cilj približiti svim akterima obrazovnog procesa ishodišno orijentiranu nastavu, ali i pomoći nizom primjera iz prakse kako kreirati inspirativno i učinkovito okruženje za rad sa djecom i mladima u nastavi.

Webinari će se realizirati po sljedećem rasporedu:

DATUM: 2.3.2021. (utorak) TEMA: Motivacija i kreativnost u digitalnom okruženju (zabavna igra "Escape room" uz upotrebu više digitalnih alata i na više načina) PREDAVAČ: Nermina Usejnovski i Fatima Kličić LINK ZA PRIJAVU: https://bit.ly/3dPyVgI (Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka).

Treća sedmica online edukacije sudionika odgojno-obrazovnog procesa zaposlenih u ustanovama u Kantonu Sarajevo protekla je u znaku unapređenja informacijskih vještina nastavnika/profesora i razvoja poduzetničkih kompetencija. Webinari u organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i UNICEF-a i ove sedmice su ponudili zanimljive teme. Sedmu online edukaciju su održale u utorak, 23.02.2021. nastavnice matematike Nada Sokolović i Mirela Avdibegović na temu: Genialy, Book Creator i Story Jumper u nastavi eTwining projektima, dok su u srijedu, 24.02.2021. učesnicima webinara profesori Denis Čolaković i Amer Omanović prezentirali kako to tehničke škole idu u korak sa vremenom. Posljednja ovosedmična edukacija bila je posvećena razvoju poduzetništva. Lejla Halkić je, u četvrtak, 25.02.2021., prezentovala Poduzetništvo kao predmet – Poduzetništvo u poslovnom svijetu.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u saradnji sa UNICEF-om i ove sedmice nastavlja sa intenzivnom edukacijom profesoinalaca koji djeluju u nastavnom procesu – redovnom, kombinovanom i online okruženju. I ove sedmice nas očekuje serija izuzetno zanimljivih i korisnih predavanja koji imaju za cilj približiti svim akterima obrazovnog procesa ishodišno orijentiranu nastavu, ali i pomoći nizom primjera iz prakse kako kreirati inspirativno i učinkovito okruženje za rad sa djecom i mladima u nastavi.

Webinari će se realizirati po sljedećem rasporedu:

DATUM: 23.02.2021. (utorak) TEMA: Genially, Book Creator i Story Jumper u nastavi i eTwinning projektima“ PREDAVAČ: Nada Sokolović i Mirela Avdibegović LINK ZA PRIJAVU: https://bit.ly/3bu7oyl (Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka).

U želji da svim sudionicima nastavnog procesa zaposlenim u obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo obezbijedi kontinuiranu podršku u realizaciji online i kombinovane nastave, Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnju sa UNICEF-om realizovalo je i ove sedmice seriju webinara.

Četvrtu online edukaciju održale su Adela Subašić i dr. Adisa Pašalić u utorak 16.02.2021. na temu: „Laseri – tehnologija sadašnjosti i budućnosti“, dok je srijeda, 17.02.2021. bila rezervisana za prezentaciju Studije o digitalnoj pismenosti i poduzetničkim kompetencijama nastavnika i učenika srednjih škola KS. Studiju su radile prof. Lejla Turulja i prof.dr.Jasna Kovačević sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. U četvrtak, 18.02.2021. učesnici webinara su imali priliku razbiti stereotipe o ulozi bibliotekara u školskom okruženju kroz predavanja Amine Abdulahović i Arijane Alispahić na temu: „Ne biblioteka u školi, nego škola u biblioteci“.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba