Skip to main content
Please wait...
Na prijedlog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Vlada Kantona Sarajevo dala saglasnost na Elaborat o opravdanosti osnivanja Naučnoistraživačkog instituta „Blum“ za računarske nauke i inženjerstvo, umjetnu inteligenciju i autonomne robotske sisteme, te ga je uputila u skupštinsku proceduru.
20.05.2024
Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet (EFSA) ugostio je ministricu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Adna Mesihović, pomoćnice mr. sci. Azeminu Njuhović i pomoćnicu za visoko obrazovanje Dženitu Viteškić i pomoćnika za finansije Nihada Šetu. Dekanica Ekonomskog fakulteta prof. dr. Meliha Bašić, zajedno sa prodekanicom za finansije prof. dr. Lejlom Demirović i prodekanom za nastavu prof. dr. Eldinom Mehićem, upoznala je predstavnike Ministarstva sa najznačajnijim postignućima i poziciji Ekonomskog fakulteta u regionalnim i međunarodnim akademskim krugovima.

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, Japanska organizacija "Goi Peace Foundation" organizuje takmičenje pod nazivom "Moje iskustvo u prevalizaženju sukoba". Ovogodišnje takmičenje za esej organizuje se u nastojanju da se energija, kreativnost i inicijativa mladih u svijetu iskoristi u promovisanju kulture mira i održivog razvoja. Također, ima za cilj da inspiriše društvo da uči od mladih umova i da razmišlja o tome kako svako od nas može napraviti razliku u svijetu. Esej može podnijeti svaka osoba do 25. godina starosti u jednoj od sljedećih kategorija - djeca do 14.

Aktuelno


Najave

Maj 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

Javnost rada Ministarstva