Skip to main content
Please wait...

Po obavještenju Ministarstva civilnih poslova BiH, Zajedničko vijeće za mlade (CMJ) Vijeća Evrope obavještava o pozivu za prijavu učesnika na trening "LIVING COMPASS 2024", koji će se održati u okviru Programa obrazovanja mladih o ljudskim pravima. "LIVING COMPASS 2024" ima za cilj podržati pružanje kvalitetnog obrazovanja mladih o ljudskim pravima razvijajući kompetencije multiplikatora u kontekstu lokalnih, nacionalnih ili međunarodnih aktivnosti i projekata te promovisati primjenu Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju o ljudskim pravima i Svjetskog pro
09.04.2024

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo objavljuje J A V N I P O Z I V za sufinansiranje udruženja, neprofitnih organizacija i studentskih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu. Javni poziv je otvoren od dana 09.04.2024. i traje do 29.04.2024. do 16:00 časova.
Ministrica prof. dr. Adna Mesihović, s pomoćnicama za nauku i visoko obrazovanje, mr. sci. Azeminom Njuhović i Dženitom Viteškić, posjetila je Šumarski fakultet Sarajevo Univerziteta u Sarajevu. Domaćini, prof. dr. Ahmet Lojo dekan fakulteta, dr. sc. Zahida Ademović prodekanesa za nastavu, dr. sc. Dalibor Ballian prodekan za međunarodnu saradnju i dr. sc.

Aktuelno


Najave

April 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

Javnost rada Ministarstva